Dzisiaj jest: 28 lipca 2017, Imieniny: Wiktora, Innocentego Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

EdukacjaRozwój oświaty jest jednym z priorytetów Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.


Na terenie Dzielnicy Wola funkcjonuje 109 placówek oświatowych, w tym:

 • 68 publicznych prowadzonych przez m. st. Warszawa
 • 4 publiczne prowadzone przez osobę prawną lub fizyczną
 • 36 niepublicznych

Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym odbywa się w 27 przedszkolach prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawa. Przedszkola w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy mają bogatą ofertę edukacyjną, promują i upowszechniają nowatorskie rozwiązania w wychowaniu przedszkolnym. Podejmują szereg różnorodnych działań edukacyjnych zmierzających do rozwoju intelektualnego i społecznego każdego dziecka. Celem każdego przedszkola jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Na Woli funkcjonuje: 15 szkół podstawowych, w tym 2 szkoły podstawowe zapewniające edukację dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wchodzące w skład zespołów szkół z oddziałami integracyjnymi (Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 65, ul. Elekcyjna 21/23 i Zespół Szkół Integracyjnych Nr 71, ul. Deotymy 37) oraz 9 gimnazjów, w tym 2 integracyjne w zespołach szkół.

We wszystkich typach szkół Dzielnicy Wola zapewniona jest opieka uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoły ponadgimnazjalne również posiadają ofertę dla uczniów niepełnosprawnych. Oddziały integracyjne znajdują się w Zespole Szkół Nr 6, ul. Zawiszy 13 w XLIV Liceum Profilowanym – profil zarządzanie informacją, w Zespole Szkół Nr 32, ul. Ożarowska 71 w XCII Liceum Ogólnokształcącym oraz w Zespole Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna 13 w Szkole Policealnej Nr 7 gdzie funkcjonują oddziały, do których włączono słuchaczy niesłyszących. Funkcjonujące na Woli Dzielnicowe Centrum ds. Integracji udziela wsparcia rodzicom w wyborze odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wolskie szkoły starają się zapewnić uczniom wysoki poziom kształcenia rozszerzając i wzbogacając ofertę edukacyjną oraz wzmacniając wychowawczą i środowiskową rolę szkoły. Uczniowie trzech gimnazjów w Dzielnicy Wola mają możliwość kształcenia się w oddziałach dwujęzycznych: z językiem niemieckim w Gimnazjum Nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Grenady 16,   z językiem hiszpańskim w Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Starzyńskiego, ul. Smocza 19 oraz z językiem angielskim w Gimnazjum Dwujęzycznym  Nr 50  im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Bema 76. W szkołach ponadgimnazjalnych
kształcenie dwujęzyczne odbywa się w  XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika, ul. Bema 76, w którym wszystkie oddziały są dwujęzyczne oraz w XL Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego, ul. Platynowa 1.
Specjalną ofertę edukacyjną przygotowano dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Możliwość rozpoczęcia nauki w klasie sportowej w wybranej dyscyplinie sportu w szkole podstawowej i kontynuacji w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej w Dzielnicy Wola stwarzają klasy sportowe zorganizowane w: Szkole Podstawowej Nr 25, ul. Grzybowska 35 – pływanie, Szkole Podstawowej Nr 26, ul. Miedziana 8 – akrobatyka sportowa i piłka siatkowa, Szkole Podstawowej Nr 222, ul. Esperanto7a – piłka siatkowa, Szkole Podstawowej Nr 234, ul. Esperanto 5 – pływanie, Szkole Podstawowej Nr 238, ul. Redutowa 37 – szermierka, Gimnazjum Nr 46, ul. Kasprzaka 1/3 – piłka nożna, piłka siatkowa, Gimnazjum Nr 47, ul. Grenady 16 – piłka nożna, Gimnazjum Nr 48, ul. Deotymy 25/33 – lekkoatletyka, judo, piłka siatkowa, piłka nożna, unihokej, Gimnazjum Nr 51, ul. Olbrachta 48/56 – szermierka, Zespole Szkół Nr 32, ul. Ożarowska 71 – piłka nożna.

Dzielnica Wola nadzoruje:

 • 9 samodzielnych liceów ogólnokształcących, w tym 1 w zespole z gimnazjum
 • 8 zespołów ponadgimnazjalnych
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego

W skład zespołów szkół ponadgimnazjalnych wchodzi 19 szkół dla młodzieży i dorosłych:

 • 16 szkół dla młodzieży
 • 3 szkóły dla dorosłych

W Dzielnicy Wola edukacja pozaszkolna realizowana jest w:

 • Zespole Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
 • Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 6

Wymienione placówki cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży wolskich szkół i placówek oświatowych. Na podkreślenie zasługuje ogromna różnorodność prowadzonych zajęć oraz możliwość rozwijania zainteresowań i organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

W Dzielnicy Wola pomoc psychologiczno-pedagogiczną można uzyskać w:

 • Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Nr 1
 • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2

Sieć szkół publicznych uzupełniają szkoły prowadzone przez inne niż m.st. Warszawa osoby fizyczne i prawne:

 • 13 przedszkoli
 • 3 punkty przedszkolne
 • 6 szkół podstawowych 
 • 4 gimnazja
 • 1 liceum
 • 13 szkół zawodowych