Dzisiaj jest: 28 czerwca 2017, Imieniny: Leona, Ireneusza Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

 

Czym jest Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

Dzielnicowe komisje dialogu społecznego tworzą organizacje pozarządowe zainteresowane lokalną współpracą ze stołecznym samorządem. Proponują i konsultują dokumenty oraz projekty dotyczące oświaty, życia kulturalnego czy oferty prozdrowotnej dzielnicy. Współpraca środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one ważnym partnerem w dialogu społecznym

Zadania i sposób działalności DKDS-ów określa
Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.

Baza wiedzy dla organizacji pozarządowych

Jak dołączyć do DKDS Wola
Organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Woli, które chciałyby przystąpić do DKDS Wola mogą najpierw zapoznać się z dotychczasową działalnością Komisji, deklaracją przystąpienia oraz programem współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi (patrz pliki do pobrania poniżej), a następnie skontaktować z przedstawicielem DKDS-u.

Najbliższe spotkanie

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Woli, odbędzie się 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.00, w sali sesji  w Urzędzie Dzielnicy Wola, al. Solidarności 90.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku zebrania. (5 min.)
 2. Kliny nawietrzające Warszawę: - omówienie konieczności niezabudowywania pewnych obszarów w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza i powstawaniu smogu; - umieszczanie róży wiatrów na miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz innych mapach Warszawy; - dyskusja, próba przygotowania stanowiska DKDS w tej sprawie. (40 min.)
 3. Omówienie udziału DKDS w Wolskim Korowodzie 11 czerwca, w tym m.in.: - prezentacja DKDS, działania realizowane podczas imprezy; - nawiązane i odnowione kontakty z organizacjami. (20 min.)
 4. Podsumowanie spotkania warsztatowego poświęconego roli DKDS, jej misji i celów działania, które odbyło się 29 maja w siedzibie Spółdzielni Socjalnej WOLA – przedstawi pani Anna Czyżewska, animatorka SCWO. (20 min.)
 5. Przyjęcie sprawozdania z zebrania w dniu 8 maja 2017 r. (5 min.)
 6. Informacje członków DKDS: - o udziale w ważnych spotkaniach w ramach dialogu społecznego w Warszawie; - o ważniejszych wydarzeniach w organizacjach; - o ważniejszych wydarzeniach na terenie Dzielnicy Wola. (15 min.)
 7. Sprawy wniesione, wolne wnioski, propozycje tematów na kolejne zebrania. (15 min.)

Kontakt:

DKDS Wola - dkds.wola@gmail.com

Przedstawiciele w DKDS Wola z ramienia m.st. Warszawy Dzielnicy Wola Informacje i korespondencja:
Joanna Rutkowskaj.rutkowska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 56 16
Kamila Bitner - k.bitner@um.warszawa.pl


Prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego:

 • Przewodnicząca DKDS Wola - Grażyna Komiażyk (Towarzystwo Przyjaciół Woli)
 • Członek prezydium DKDS Wola - Janusz Baranek (Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów)
 • Członek prezydium DKDS Wola - Anna Perzyńska (Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych)
 • Członek prezydium DKDS Wola - Marek Ślusarz (Fundacja Jeden Muranów)
 • Członek prezydium DKDS Wola - Izabela Zabielska (Stowarzyszenie Otwarte Drzwi)


Skład Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego WOLA:


Do pobrania