Dzisiaj jest: 20 lutego 2018, Imieniny: Leona, Ludmiły, Anety Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

 

Czym jest Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

Dzielnicowe komisje dialogu społecznego tworzą organizacje pozarządowe zainteresowane lokalną współpracą ze stołecznym samorządem. Proponują i konsultują dokumenty oraz projekty dotyczące oświaty, życia kulturalnego czy oferty prozdrowotnej dzielnicy. Współpraca środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one ważnym partnerem w dialogu społecznym

Zadania i sposób działalności DKDS-ów określa
Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.

Baza wiedzy dla organizacji pozarządowych

Jak dołączyć do DKDS Wola
Organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Woli, które chciałyby przystąpić do DKDS Wola mogą najpierw zapoznać się z dotychczasową działalnością Komisji, deklaracją przystąpienia oraz programem współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi (patrz pliki do pobrania poniżej), a następnie skontaktować z przedstawicielem DKDS-u.

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Woli, odbędzie się 12 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wola przy ul. Żelaznej 99.

W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 1. Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych - odzieży i artykułów chemii gospodarczej na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
 2. Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie sprzedaży na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy artykułów żywnościowych i chemii gospodarczej.
 3. Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w wieku emerytalnym: poprawa jakości życia seniorów w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poprzez organizację letniego wypoczynku.
 • omówienie założeń konkursów przez przedstawicieli Wydziału,
 • dyskusja,
 • sformułowanie uwag i propozycji,
 • wybór kandydatów do komisji konkursowych oraz zespołów ds. oceny „małych grantów”
 1. Sprawy organizacyjne DKDS Wola.
 2. Informacje o działaniach DKDS Wola.
 3. Informacje członków DKDS Wola: - o udziale w ważnych spotkaniach w ramach dialogu społecznego; - o ważniejszych wydarzeniach w organizacjach; - o ważniejszych wydarzeniach na terenie Dzielnicy Wola.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Kontakt:

DKDS Wola - dkds.wola@gmail.com

Przedstawiciele w DKDS Wola z ramienia m.st. Warszawy Dzielnicy Wola Informacje i korespondencja:
Joanna Rutkowskaj.rutkowska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 56 16
Kamila Bitner - k.bitner@um.warszawa.pl


Prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego:

 • Przewodnicząca DKDS Wola - Grażyna Komiażyk (Towarzystwo Przyjaciół Woli)
 • Członek prezydium DKDS Wola - Janusz Baranek (Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów)
 • Członek prezydium DKDS Wola - Anna Perzyńska (Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych)
 • Członek prezydium DKDS Wola - Marek Ślusarz (Fundacja Jeden Muranów)
 • Członek prezydium DKDS Wola - Izabela Zabielska (Stowarzyszenie Otwarte Drzwi)


Skład Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego WOLA:


Do pobrania