Dzisiaj jest: 24 marca 2019, Imieniny: Marka, Gabriela Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

 

Czym jest Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

Dzielnicowe komisje dialogu społecznego tworzą organizacje pozarządowe zainteresowane lokalną współpracą ze stołecznym samorządem. Proponują i konsultują dokumenty oraz projekty dotyczące oświaty, życia kulturalnego czy oferty prozdrowotnej dzielnicy. Współpraca środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one ważnym partnerem w dialogu społecznym

Zadania i sposób działalności DKDS-ów określa
Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.

Baza wiedzy dla organizacji pozarządowych

Jak dołączyć do DKDS Wola
Organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Woli, które chciałyby przystąpić do DKDS Wola mogą najpierw zapoznać się z dotychczasową działalnością Komisji, deklaracją przystąpienia oraz programem współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi (patrz pliki do pobrania poniżej), a następnie skontaktować z przedstawicielem DKDS-u.

Najbliższe zebranie DKDS Wola

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego odbędzie się 12 marca 2018 r. o godz. 17:00 – w Domu Sąsiedzkim na Ulrychowie przy ul. Jana Olbrachta 9.

Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie, przyjęcie porządku zebrania.

2. Przyjęcie sprawozdania z zebrania z 12 lutego 2018 r.

3. Prezentacja Domu Sąsiedzkiego na Ulrychowie; omówienie możliwości współpracy Domu z organizacjami pozarządowymi.

4. Projekty ogłoszeń konkursowych przekazanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia na realizację w 2018 r. zadań publicznych (dyskusja, zaopiniowanie projektów, sformułowanie uwag i wniosków):
a) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
b) z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

5. Konkurs S3KTOR na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2017 - dokonanie preselekcji zgłoszonych projektów, które zostały zrealizowane w ubiegłym roku na Woli (dyskusja, udzielenie rekomendacji wybranym projektom).

6. Informacje członków DKDS Wola: o udziale w ważnych spotkaniach w ramach dialogu społecznego, o ważniejszych wydarzeniach w organizacjach, o ważniejszych wydarzeniach na terenie Dzielnicy Wola.

7. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 1. Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych - odzieży i artykułów chemii gospodarczej na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
 2. Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie sprzedaży na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy artykułów żywnościowych i chemii gospodarczej.
 3. Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w wieku emerytalnym: poprawa jakości życia seniorów w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poprzez organizację letniego wypoczynku.
 • omówienie założeń konkursów przez przedstawicieli Wydziału,
 • dyskusja,
 • sformułowanie uwag i propozycji,
 • wybór kandydatów do komisji konkursowych oraz zespołów ds. oceny „małych grantów”
 1. Sprawy organizacyjne DKDS Wola.
 2. Informacje o działaniach DKDS Wola.
 3. Informacje członków DKDS Wola: - o udziale w ważnych spotkaniach w ramach dialogu społecznego; - o ważniejszych wydarzeniach w organizacjach; - o ważniejszych wydarzeniach na terenie Dzielnicy Wola.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Kontakt:

DKDS Wola - dkds.wola@gmail.com

Przedstawiciele w DKDS Wola z ramienia m.st. Warszawy Dzielnicy Wola Informacje i korespondencja:
Andrzej Białowąs - abialowas@um.warszawa.pl, tel. 22 443 56 12
Joanna Rutkowskaj.rutkowska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 56 16


Prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego:

 • Przewodnicząca DKDS Wola - Grażyna Komiażyk (Towarzystwo Przyjaciół Woli)
 • Członek prezydium DKDS Wola - Janusz Baranek (Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów)
 • Członek prezydium DKDS Wola - Anna Perzyńska (Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych)
 • Członek prezydium DKDS Wola - Marek Ślusarz (Fundacja Jeden Muranów)
 • Członek prezydium DKDS Wola - Izabela Zabielska (Stowarzyszenie Otwarte Drzwi)


Skład Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego WOLA:


Do pobrania