Dzisiaj jest: 19 czerwca 2018, Imieniny: Gerwazego, Protazego, Romualda Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Aktualności

SĄDOWA BATALIA O WOLSKIE KOLOSEUM
12 kwietnia 2017

Urząd m.st. Warszawy skierował do sądu pozew o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego terenu przy ul. Prądzyńskiego 14A, na którym znajdują się zabytkowe zbiorniki gazu

Urząd Dzielnicy Wola pod koniec 2016 r. wystosował do użytkowników wieczystych terenu przy ul. Prądzyńskiego 14A wezwanie do polubownego rozwiązania umowy. Obecni właściciele zabytkowych zbiorników gazu mieli 30 dni na ustosunkowanie się do wezwania. Jednak porozumienie w tej sprawie nie zostało osiągnięte. – W związku z tym byliśmy zmuszeni do wejścia na drogę sądową. Urząd m.st. Warszawy złożył już w sądzie pozew o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. Rozpoczynamy sądową batalię o Wolskie Koloseum – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

Teren przy ul. Prądzyńskiego 14A wraz z zabytkowymi, XIX-wiecznymi zbiornikami gazu przeszedł w prywatne ręce w 1991 r. Właścicielem terenu stała się Fundacja „Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945”, a użytkowanie wieczyste zostało ustalone na 99 lat. Nieruchomość została odsprzedana przez Fundację w prywatne ręce w 1996 roku. –Umowa użytkowania wieczystego nakładała na właścicieli obowiązek utrzymania terenu w należytym porządku oraz modernizacji zabytkowych zbiorników gazu – podkreśla Adam Hać, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola.

Pod koniec 2015 r. przeprowadzona została wizja lokalna, mająca na celu ustalenie, czy użytkownik wywiązuje się z umowy. –Z protokołu oględzin wynikało, że zbiorniki na gaz są niezagospodarowane, zaniedbane i zdegradowane. Ponadto użytkownik wieczysty nie przeprowadził adaptacji budynków –mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola. Również kontrola przeprowadzona przez Stołecznego Konserwatora Zabytków potwierdziła, że obecni właściciele nie wykonali większości prac konserwatorskich i robót budowlanych, które zostały nakazane jeszcze w 2012 r. - Użytkownicy wieczyści przez ostatnie 25 lat nie wywiązali się z obowiązku adaptacji i modernizacji zabytkowych zbiorników gazu. Ponadto wydawane były decyzje Stołecznego Konserwatora Zabytków w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia zbiorników przed dalszą degradacją –mówi Adam Hać. – W związku z tym uważamy, że obecny użytkownik korzysta z gruntu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie –dodaje.

Warto podkreślić, że zabytkowe rotundy są unikatowymi tego typu obiektami na skalę europejską. –To jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów znajdujących się na terenie Woli, który może stać się wizytówką całej Warszawy. Trzeba zrobić wszystko, aby zabytkowe zbiorniki gazu jak najszybciej zostały zrewitalizowane. W Europie jest kilka przykładów na to, jak tego typu obiekty można wykorzystać –mówi Krystian Wilk, przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości Rady Dzielnicy Wola.

 

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY W SPRAWIE WOLSKIEGO KOLOSEUM Z DNIA 11 KWIETNIA 2017 R.

 

W dniu 27 lutego 2017 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli został skierowany prywatny akt oskarżenia, w którym część użytkowników wieczystych nieruchomości przy ul. Prądzyńskiego 14A, na której znajdują się zabytkowe zbiorniki gazu – tzw. „Wolskie Koloseum” – oskarża mnie o pomówienia, podczas moich wystąpień w toczącej się ostatnio na forum publicznym debacie na temat utrzymania i potrzeby zabezpieczenia tych unikatowych budowli.

Chciałbym przypomnieć, że obecnie w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy toczy się procedura związana z rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego terenu przy ul. Prądzyńskiego 14A. Już pod koniec 2015 roku Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wszczął kontrolę wykonywania przedmiotowej umowy użytkowania wieczystego. Z protokołu oględzin wynikało, że zbiorniki na gaz są niezagospodarowane, zaniedbane i zdegradowane. Ponadto użytkownik wieczysty nie przeprowadził adaptacji budynków.

W maju 2016 roku zabytkowe zbiorniki gazu były również kontrolowane przez Stołecznego Konserwatora Zabytków, w zakresie wykonania prac nakazanych decyzją wydaną przez Stołecznego Konserwatora Zabytków jeszcze w 2012 roku.    W wyniku tej kontroli stwierdzono, że większość prac nakazanych nie została wykonana, a tylko nieliczne zostały wykonane w części. Dopiero po podjęciu zdecydowanych kroków przez Stołecznego Konserwatora Zabytków użytkownicy wieczyści podjęli działania zmierzające do niezbędnego zabezpieczenia zabytkowych rotund. 18 października 2016 roku użytkownicy wieczyści wystąpili do Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę na remont gzymsu i wykonanie pokrycia dachowego. Chciałbym stanowczo podkreślić, że te prace mają na celu jedynie niezbędne zabezpieczenie obiektu. Nie są to natomiast prace adaptacyjne, które zmierzałyby do kompleksowej rewitalizacji zabytkowych zbiorników gazu, a takie obowiązki nakładała umowa użytkowania wieczystego.

Pod koniec 2016 roku zostało wystosowane do użytkowników wieczystych wezwanie do dobrowolnego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. W związku z negatywną odpowiedzią użytkowników wieczystych, Urząd m.st. Warszawy skierował sprawę do sądu.

Chciałbym oświadczyć, że wszystkie moje twierdzenia opierały się na dokumentach oraz wynikach postępowań kontrolnych i były podyktowane wyłącznie obroną interesu publicznego. Jako burmistrz dzielnicy Wola m.st. Warszawy jestem zobowiązany do informowania mieszkańców o postępach w tej sprawie. Pragnę podkreślić, że moje wypowiedzi dotyczące Wolskiego Koloseum nie są prywatnymi opiniami, a wynikają ze sprawowanej przeze mnie funkcji. Moim celem nie jest walka z użytkownikami wieczystymi, a ochrona zabytku, jego rewitalizacja i stworzenie w nim funkcji społecznych.

Wolskie rotundy to unikatowe obiekty zabytkowe nie tylko w skali kraju, ale w skali europejskiej, dlatego powinny być przedmiotem szczególnej troski. Jednocześnie pragnę podkreślić, że skierowanie przeciwko mnie sprawy do sądu, w żaden sposób nie wpłynie na działania podejmowane przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w zakresie zabytkowych zbiorników gazu przy ul. Prądzyńskiego 14A. Jeżeli wspomniany prywatny akt oskarżenia miał wpłynąć na moje zaangażowanie w tę jakże istotną dla nas wszystkich sprawę, to ten cel nie zostanie osiągnięty.

                                                                                    Krzysztof Strzałkowski

                                                                                     Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy