Dzisiaj jest: 22 października 2018, Imieniny: Filipa, Salomei, Haliszki Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Aktualności

WOLA SZUKA KOMPROMISU WS. PARKU POWSTAŃCÓW WARSZAWY
20 grudnia 2017

Aby w przyszłym roku w Parku Powstańców Warszawy była możliwa budowa Izby Pamięci poświęconej ofiarom Powstania Warszawskiego potrzebna jest zmiana planu miejscowego. Projekt planu zawiera jednak kontrowersyjny  zapis o relokacji istniejącego placu zabaw i siłowni plenerowej. Wolscy radni Platformy Obywatelskiej oraz Dzielnica Wola uważają, że powstanie miejsca pamięci nie koliduje ze strefą wypoczynkową, z której korzystają okoliczni mieszkańcy.

W Parku Powstańców Warszawy ma powstać Izba Pamięci, będąca hołdem dla wszystkich ofiar Powstania Warszawskiego. O realizację tego wyjątkowego pomnika od wielu lat stara się Społeczny Komitet ds. Cmentarza Powstańców Warszawy z Wandą Traczyk-Stawską na czele. Dzielnica Wola od początku wspiera tę godną uznania inicjatywę.

Jednak aby Izba Pamięci powstała konieczna była zmiana obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy. Nowe zapisy planu wymuszają przeniesienie w inne miejsce parku obiektów rekreacyjno-sportowych, które powstały tam na wniosek mieszkańców i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dzielnicowego budżetu partycypacyjnego. Chodzi głównie o plenerową siłownię i integracyjny plac zabaw dla dzieci, które zostały zatwierdzone do realizacji jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Izby Pamięci oraz przed wydaniem zlecenia na opracowanie projektu planu miejscowego dla tego rejonu. - Plenerowa siłownia oraz plac zabaw zostały zrealizowane w 2016 roku, a projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu dopiero w sierpniu 2017 roku – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej na Woli przyjął w tej sprawie stanowisko, w której czytamy, że „lokalizacja istniejących na terenie parku urządzeń do ćwiczeń oraz placu zabaw nie koliduje z ustaleniami projektu planu dotyczącymi realizacji „Izby Pamięci”. Postulowane przestrzenne rozdzielenie funkcji Cmentarza i funkcji Parku, a także poprawa czytelności układu przestrzennego Cmentarza i jego otoczenia nie wyklucza przestrzeni umożliwiającej odpoczynek w pobliżu „Izby Pamięci”.” Przymusowa relokacja istniejących urządzeń stanęłaby w sprzeczności z wolą wyrażoną przez mieszkańców w głosowaniu oraz nieuzasadnione wydatkowanie środków publicznych – mówi Kamil Giemza, przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w dzielnicy Wola.

Podobnego zdania są radni niezależni. – Przy pełnym poparciu dla powstania Izby Pamięci, uważam że należy zachować dotychczasową przestrzeń wypoczynkową, z której korzystają mieszkańcy – mówi Piotr Grudziński, wolski radny niezrzeszony.

To stanowisko w pełni popiera Zarząd Dzielnicy Wola. – Zwróciliśmy się już do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego z wnioskiem o zmianę kontrowersyjnych zapisów nowego planu gospodarowania. Poprosiliśmy również Społeczny Komitet ds. Cmentarza Powstańców Warszawy o wsparcie działań Dzielnicy w tym zakresie. Uważam, że odpowiednie wydzielenie strefy pamięci i strefy wypoczynkowej np. za pomocą zieleni zapewni godne upamiętnienie ofiar Powstania Warszawskiego przy jednoczesnym zachowaniu przestrzeni służącej okolicznym mieszkańcom – podkreśla burmistrz Strzałkowski.