Dzisiaj jest: 17 lutego 2019, Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Aktualności

KONSERWATOR ZABYTKÓW NIE ZGADZA SIĘ NA PODZIAŁ TERENU WOLSKIEGO KOLOSEUM
22 sierpnia 2018

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podziela stanowisko Dzielnicy Wola i nie godzi się na podział zabytkowego terenu Wolskiego Koloseum na 4 mniejsze działki.

Obecni użytkownicy wieczyści zabytkowego terenu złożyli w lutym 2017 roku wniosek, w którym zwracali się z prośbą o podzielenie działki na której znajduje się Koloseum na cztery mniejsze części. Podział ten, zgodnie z uzasadnieniem użytkowników wieczystych, był niezbędny do realizacji inwestycji komercyjno-budowlanej. Od samego początku stanowczo sprzeciwiał się temu Zarząd Dzielnicy Wola, a teraz ten sprzeciw wyraził organ najbardziej do tego uprawniony, czyli Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. - To dobra decyzja i bardzo się cieszymy, że Konserwator popiera nasze stanowisko - mówi Krzysztof Strzałkowski, Burmistrz Dzielnicy Wola. - Mam nadzieję, że to kolejny krok do pomyślnego rozwiązania tej sprawy. Dzięki zachowaniu spójności tego kompleksu zabytkowego możemy uniknąć zabudowy tego terenu - dodaje.

 

Obecnie toczy się też sprawa w sądzie, dotycząca rozwiązania umowy użytkowania wieczystego, a decyzja Konserwatora może wpłynąć pozytywnie na jej przebieg. - W uzasadnieniu czytamy, że realizacja zamiaru podzielenia terenu na mniejsze działki nie jest możliwa, ze względu na przeznaczenie terenu wynikające z umowy użytkowania wieczystego – mówi Adam Hać, zastępca burmistrza dzielnicy Wola. Dodatkowo konserwator zwraca uwagę, że wydzielenie 4 działek będzie prowadzić do naruszenia jedności urbanistycznej kompleksu i może powodować rozdrobnienie zabytku. 

 

Teren przy ul. Prądzyńskiego 14A wraz z zabytkowymi, XIX-wiecznymi zbiornikami gazu przeszedł w prywatne ręce w 1991 r. Użytkownikiem wieczystym terenu stała się Fundacja „Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945”, a użytkowanie wieczyste zostało ustalone na 99 lat. Nieruchomość została odsprzedana przez Fundację w prywatne ręce w 1996 roku. – Umowa użytkowania wieczystego nakładała na właścicieli obowiązek utrzymania terenu w należytym porządku oraz modernizacji zabytkowych zbiorników gazu. Urząd m.st. Warszawy chce przed sądem udowodnić, że użytkownicy wieczyści nie wywiązali się z określonych w umowie obowiązków – podkreśla Adam Hać, zastępca burmistrza dzielnicy Wola.

 

Jednocześnie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli toczy się postępowanie w związku z prywatnym aktem oskarżenia w którym część użytkowników wieczystych nieruchomości przy ul. Prądzyńskiego 14A, oskarża Krzysztofa Strzałkowskiego o pomówienia, podczas wystąpień w toczącej się na forum publicznym debacie dotyczącej utrzymania i potrzeby zabezpieczenia unikatowych zbiorników gazu. - Wolskie rotundy to unikatowe obiekty zabytkowe nie tylko w skali kraju, ale w skali europejskiej, dlatego powinny być przedmiotem szczególnej troski. Skierowanie przeciwko mnie sprawy do sądu, w żaden sposób nie wpłynie na działania podejmowane przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w zakresie zabytkowych zbiorników gazu przy ul. Prądzyńskiego 14A. Jeżeli wspomniany prywatny akt oskarżenia miał wpłynąć na moje zaangażowanie w tę jakże istotną dla nas wszystkich sprawę, to ten cel nie zostanie osiągnięty - mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.