Dzisiaj jest: 22 października 2018, Imieniny: Filipa, Salomei, Haliszki Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

12 marca 2018
Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu

 

            Sięgając po alkohol, nie zastanawiamy się nad problemami, które mogą z tego wynikać. Przeciwnie, oczekujemy korzyści – poprawy nastroju, uatrakcyjnienia codzienności, relaksu czy przezwyciężenia swoich wewnętrznych barier, jak np. nieśmiałości. Dosyć powszechne są także twierdzenia dotyczące zdrowotnego wpływu alkoholu na organizm („lampka koniaku jest dobra na krążenie”). Tymczasem alkohol jest trucizną i każda ilość wypitego alkoholu jest ryzykowna. Oczywiście w większości przypadków spożywanie małych dawek alkoholu nie pociąga za sobą widocznych szkód zdrowotnych czy społecznych. Nie każdy kto pije alkohol musi stać się alkoholikiem. Ale ani picie gatunkowych alkoholi, ani picie tylko piwa, poziom wykształcenia czy dobre wychowanie nie chronią przed uzależnieniem od alkoholu.

Czym więc zatem jest uzależnienie od alkoholu? Uzależnienie jest chorobą, a co za tym idzie można ją precyzyjnie zdiagnozować, tj. ma swoje określone objawy, oraz można i należy ją leczyć. Jest to choroba przewlekła, mająca swoją dynamikę rozwoju (fazy rozwoju uzależnienia), a także jest to choroba nieodwracalna – pewne procesy zachodzące w organizmie osoby uzależnionej są nieodwracalne, czego konsekwencją jest to, że nie ma powrotu do picia kontrolowanego. Natomiast możliwe jest skuteczne leczenie osób uzależnionych od alkoholu, tak, aby umożliwić im długotrwałe powstrzymywanie się od alkoholu oraz wpłynąć na znaczącą poprawę jakości ich życia w różnych obszarach funkcjonowania.

Uzależnienie jest chorobą bio – psycho – społeczną polegającą na nieodwracalnej utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Uzależnienie wywołuje zmiany w funkcjonowaniu fizjologicznym, emocjonalnym i poznawczym. Toważyszą mu szkody zdrowotne, psychologiczne i społeczne. Jest to choroba prowadząca do ograniczenia długości i pogorszenia jakości życia.

Zgodnie ze Światową Klasyfikacją Chorób, Urazów i Przyczyn Gonów (Edycja X) wyróżniamy następujące objawy uzależnienia od alkohlu:

▪    silna, nieodparta potrzeba spożywania alkoholu („głód alkoholu”)

▪    upośledzona zdolność kontrolowania picia (trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia, w kontrolowaniu ilości wypijanego alkoholu, a także koncentracja uwagi na alkohlou)

▪    zmieniona tolerancja na alkohol – ta sama dawka alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu. Początkowo pojawia się stopniowa konieczność zwiększania dawek wypijanego alkoholu, w efekcie rozwoju choroby następuje efekt zmniejszenia tolerancji na alkohol, tj. szybciej pojawiają się efekty upojenia alkoholowego

▪    występowanie objawów abstynencyjnych w sytuacji obniżenia poziomu alkoholu we krwi – drżenie mięśniowe, wzmożona potliwość, niepokój wewnętrzny, nierównomierna akcja serca, biegunka, wymioty, drażliwość, bezsenność, obniżenie łaknienia, stany lękowe. Charakterystycznie jest też sięganie przez osoby uzależnione po kolejne dawki alkoholu (tzw. klinowanie) lub leki uspakajające czy nasenne dla złagodzenia efektów zespołu abstynencyjnego. W fazie chronicznej uzależnienia w efekcie odstawienia alkoholu mogą pojawić się urojenia i omamy (psychoza alkoholowa) lub/i padaczka alkoholowa. Objawy zespołu abstynencyjnego pojawiają się zazwyczaj w ciągu kilku godzin po odstawieniu alkoholu i w zależności od zaawansowania choroby mogą utrzymywać się od jednego do kilkunastu dni

▪    postępujące zaniedbywanie alternatywnych do picia zainteresowań, przyjemności i zachowań (koncentracja życia wokół picia)

▪    uporczywe kontynuowanie picia alkoholu mimo wiedzy o ponoszonych szkodach

            Diagnoza uzależnienia wymaga potwierdzenia występowania 3 z 6 opisanych objawów w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

            Nie każdy kto sięga po alkohol, jest osobą uzależnioną. Warto się jednak zastanowić, czy wzór mojego picia nie rodzi zagrożenia, które wymagałoby interwencji bądź zmiany. Wyróżnia się trzy podstawowe wzory spożywania alkoholu, które wymagają interwencji:

  1. Ryzykowne spożywanie alkoholu– jest to picie nadmiernych ilości alkoholu nie pociągające za sobą negatywnych konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że utrzymanie obecnego modelu picia doprowadzi do pojawienia się trudności czy kłopotów w różnych obszarach funkcjonowania
  2. Picie szkodliwe – jest to taki wzór picia, który powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne, również psychologiczne i społeczne, przy czym nie można jeszcze rozpoznać uzależnienia od alkoholu
  3. Uzależnienie od alkoholu– jest następstwem długotrwałego szkodliwego spożywania alkoholu, w którym picie uzyskuje pierwszeństwo nad zachowaniami, które kiedyś były dla osoby pijącej ważne.

 

Fazy rozwoju uzależnienia od alkoholu:

▪    Faza wstępna (picie towarzyskie), trwająca od kilku miesięcy do kilku lat, zaczyna się od konwencjonalnego stylu picia. Człowiek odkrywa, że picie alkoholu nie tylko daje przyjemne doznania, ale także łagodzi przykre stany emocjonalne. Picie nie stanowi jednak jeszcze problemu.

▪    Faza ostrzegawczazaczyna się w momencie pojawienia się coraz częstszych epizodów upijania się  oraz luk pamięciowych – palimpsestów.  Wzrasta tolerancja na alkohol.

▪    Faza krytyczna– picie staje się coraz częstszą przyczyną nieporozumień i kłopotów w różnych obszarach funkcjonowania. Nasila się upośledzenie kontroli picia. Obniża się tolerancja na alkohol.

▪    Faza  chroniczna zaczyna się wraz z wystąpieniem wielodniowych ciągów picia. Alkohol staje się najważniejszym elementem życia.  Faza ta prowadzi do śmierci na skutek uzależnienia od alkoholu.

 

 

Leczenie uzależnienia od alkoholu

 

            Alkoholizm jest chorobą chroniczną i nieodwracalną, co oznacza, że nie można wrócić do picia kontrolowanego. Nie ma też leku na uzależnienie. Można natomiast znacząco wpłynąć na jakość życia osoby uzależnionej, poprzez naukę nowych zachowań potrzebnych do trzeźwego życia. Warto bowiem podkreślić, że jedynym ograniczeniem wynikającym z tej choroby jest niemożność picia alkoholu – tak, jak osoba cierpiąca na alergię musi unikać alergenów, tak alkoholik musi unikać alkoholu. Osoba uzależniona od alkoholu powinna utrzymywać całkowitą abstynencję. Można to osiągnąć dzięki wsparciu Anonimowych Alkoholików, a także dzięki korzystaniu z profesjonalnej psychoterapii, której celem jest wypracowywanie nowych nawyków, potrzebnych do trzeźwego życia, takich jak  radzenie sobie z głodem alkoholowym, radzenie sobie z emocjami, rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych nawrotu oraz zapobieganie powrotom do picia, uświadomienie sobie oraz akceptacja swojej choroby, itp. Ostatecznym celem leczenia ma być poprawa jakości życia osoby uzależnionej oraz jej bliskich.

            W Polsce istnieje możliwość korzystania z róznych form leczenia terapeutycznego osób uzależnionych od alkoholu. Terapię można podjąć w ramach oddziałów stacjonarnych, oddziałów dziennych lub poradni terapii uzależnienia od alkoholu. Zasady opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu oraz członkami ich rodzin reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 r. oraz towarzyszące jej przepisy wykonawcze. Zgodnie z wynikającymi z nich przepisami, terapia w zakresie leczenia odwykowego, w ramach zakładów społecznych służby zdrowia, jest całkowicie bezpłatna (również dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego!). Prawo do bezpłatnych świadczeń w zakresie terapii współuzależnienia mają również członkowie rodziny osoby uzależnionej od alkoholu.

            Na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy funkcjonuje kilka placówek lecznictwa odwykowego. Poniżej przedstawiamy ich listę.

 

Informacje i konsultacje specjalistów

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

ul. Żelazna 99 (III piętro, winda)  pokój nr 301

tel. (22) 443 57 60

pik.wola@um.warszawa.pl

Leczenie stacjonarne

Ośrodek Leczenia Uzależnienia od Alkoholu

ul. Kolska 2/4

(22) 838 93 60 - kwalifikacje ze skierowaniem we wtorki od godziny 9.00

 

Leczenie ambulatoryjne

Poradnie Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

 

ul. Bellotiego 1

(22) 838 73 64

 

ul. Leszno 17 (IIIp., winda)

(22) 620 35 24

 

ul. Kasprzaka 17, pawilon G, wejście H

(22) 389 48 09

Komórki związane z informacją: