Dzisiaj jest: 21 maja 2018, Imieniny: Wiktora, Kryspina, Tymoteusza Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

8 marca 2017
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie przedszkola przy ul. Wolskiej 79 wraz z budową drogi wewnętrznej i włączeniem jej do ul. Ludwiki oraz miejsc parkingowych na działkach ew. nr 12/8, 26, 27, 41 w obrębie 6-04-01 i nr 21 w obrębie 6-04-04, w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 8.03.2017 r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.7.2017.DKO

(2.DKO)

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4, w związku z art. 10 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust.1ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek, który 27.02.2017r. złożyłoMiasto Stołeczne Warszawareprezentowane przez Pana Adama Hać i Pana Marka Sitarskiego- Zastępców Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawyzostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie przedszkola przy ul. Wolskiej 79 wraz z budową drogi wewnętrznej i włączeniem jej do ul. Ludwiki oraz miejsc parkingowychna działkach ew. nr 12/8, 26, 27, 41 w obrębie 6-04-01 i nr 21 w obrębie 6-04-04,  w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art.10 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w godz. od 800do 1600można zapoznać się z aktami powyższej sprawy i przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat Wydziału - al. Solidarności 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 5777). Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzi główny specjalista Dariusz Kokotko - tel. 22 443 5786.

Wszelkie oświadczenia należy złożyć do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola pocztą lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola (al. Solidarności 90, 00-003 Warszawa, wejście A, poziom 0, stanowisko 5).

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: