Dzisiaj jest: 21 maja 2018, Imieniny: Wiktora, Kryspina, Tymoteusza Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

15 marca 2017
Zawiadomienie o wydaniu Decyzji nr 8/U/2017/cp z 15.03.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy DN 110 z rur polietylenowych oraz budowie sieci cieplnej z rur preizolowanych o średnicy 2X DN 80 z systemem alarmowym Brandes, na działkach ew. nr 41, 44/6, 44/7 i 44/9 w obrębie 6-01-08, przy i w ul. Siennej na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 15.03.2017r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.4.2017.DKO

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek, który 6.02.2017r. złożyłaYAWA Sp. z o.o. 23 Sp. k.z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 49została wydana Decyzja nr 8/U/2017/cp15.03.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy DN 110 z rur polietylenowych oraz budowie sieci cieplnej z rur preizolowanych o średnicy 2X DN 80 z systemem alarmowym Brandes, na działkach ew. nr 41, 44/6, 44/7 i 44/9 w obrębie 6-01-08, przy i w ul. Siennejna terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, można zapoznać się z treścią wydanej decyzji od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat Wydziału - al. Solidarności 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 57 77).

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzi Pan Dariusz Kokotko Główny Specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola - tel. 22 443 57 86.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: