Dzisiaj jest: 21 maja 2018, Imieniny: Wiktora, Kryspina, Tymoteusza Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

3 lipca 2017
Głosowanie Mieszkańców

Do 21 lipca można głosować na Nagrodę Mieszkańców za najlepszą inicjatywę pozarządową 2016 roku.

Wśród nominowanych znalazły się także wolskie projekty, zapraszamy do zapoznania się z nominacjami i oddania głosów pod linkiem - http://ngo.um.warszawa.pl/konkurs-sektor2016/

Poniżej znajdują się prezentacje projektów:

Kategoria Sektor Aktywizujący:

Stowarzyszenie Katedra Kultury: Gibowóz - wokół klubu sąsiedzkiego przy ul. Gibalskiego 10

Inicjatywa zaangażowała szerokie grono mieszkańców, instytucji pozarządowych oraz samorządowych w odpowiedzi na potrzebę nadania nowego kształtu miejscu spotkań mieszkańców ul. Gibalskiego.

W ramach inicjatywy skonstruowano przenośny stół tzw. Gibowóz, przy którym spędzali grudniowe wieczory wolscy społecznicy, urzędnicy, mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury. Rozgrzewając się owocową herbatą z pobliskiej kawiarni poznali siebie nawzajem, swoje potrzeby, zasoby i marzenia odnośnie najbliższej okolicy ul. Gibalskiego.

Wypracowane rekomendacje zostały przedstawione na spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Wola oraz Wolskiego Centrum Kultury obecnie, po zakończeniu projektu, są systematycznie wdrażane klubie sąsiedzkim To Tu Gibalskiego 10.

Skonstruowany Gibowóz stał się rozpoznawalną mobilną konstrukcją, która jest wypożyczana innym inicjatywom lokalnym do spotkań z mieszkańcami w przestrzeni miejskiej.

Kategoria Sektor Nowatorski:

1.    Fundajca Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Fundacja Chrześcijańska NEBO: Jaki MAL na Ulrychowie

Działania prowadzone przez Fundację Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundację Chrześcijańska NEBO w ramach zadania „Jaki MAL na Ulrychowie” cechowały się innowacyjnością, metodycznością oraz wielowymiarowością. Projekt miał na celu przeprowadzenie diagnozy potrzeb i oczekiwań związanych z powstaniem domu sąsiedzkiego na Ulrychowie. Dodatkowo jego celem było stworzenie mieszkańcom okazji do zawiązania ściślejszych relacji i poczucia pozytywnych więzi z Ulrychowem.

W realizacji zastosowano różnorodne formy działań: przygotowujące oraz informacyjno-promujące, animacyjno-integracyjne, partycypacyjną diagnozę potrzeb oraz warsztaty dla różnych grup interesariuszy.

Model działania przyjęty przy realizacji inicjatywy jest nowatorski i kompleksowy, pozwala dobrze rozpoznać potrzeby i możliwości przyszłych użytkowników Miejsc Aktywności Lokalnej. Model ten może też zostać w prosty sposób zaimplementowany przy działaniach przygotowujących powstanie innych MAL-i  na terenie miasta stołecznego Warszawa.

 

2.    Stowarzyszenie Otwarte Drzwi: Siła Woli

Projekt „Siła Woli” realizowany przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi tworzy wyjątkową przestrzeń do zmiany postaw, zachowań i nastawień wobec osób z niepełno sprawnościami – szczególnie z zaburzeniami psychicznymi, poprzez bezpośrednie kontakty i wspólne działania z różnymi grupami społecznymi i zawodowymi . Autentycznymi inicjatorami i realizatorami tej zmiany są same osoby z niepełnosprawnością, w większości intelektualną i z innymi zaburzeniami psychicznymi – grupami (jak wskazują longitiudalne badania) o bezsprzecznie najsłabszej pozycji w społecznej hierarchii i w najwyższym stopniu podlegającymi marginalizacji i wykluczeniu.

Działania projektowe mają charakter innowacyjny i są przykładem najlepiej rozumianej partycypacji społecznej osób z niepełnosprawnością, promującej ideę empowermentu i „rzecznictwa własnego”.

Mamy bowiem dowody na to, że prezentowane działania spotykają się z wysoką reaktywnością odbiorców, są w stanie przyczynić się do zbudowania sprawiedliwego modelu funkcjonowania naszego społeczeństwa opartego na równych prawach wszystkich obywateli, ich solidarności i współodpowiedzialności.

 

3.    Fundacja Kulturo: Tango dla Woli

„Tango dla Woli” to autorski projekt celebrowania daty i wydarzenia historycznego (w tym przypadku 100-lecie stołeczności dzielnicy Wola) za pośrednictwem integrujących
i interaktynych warsztatów tanga i koncertu/recitalu tang odwołujących się do folkloru miejskiego. Wszystkie aktywności miały charakter międzypokoleniowy
i niewerbalnie i intuicyjnie uwrażliwiały na jubileusz i kontekst historyczny, do którego się odnosiły. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i pełną frekfencją. Projekt „Tango dla Woli” ukazał także, że wartości historyczne można przekazać w alternatywny, np. taneczno-muzyczny sposób, angażując w aktywnosci projektowe różnorodnych pod względem wieku odbiorców, w tym osoby niepełnosprawne.

 

Kategoria Sektor Programowy: Fundacja Chrześcijańska NEBO: Klub Zamiast

Projekt jest adresowany do młodzieży gimnazjalnej, która jest bardzo wymagającą grupą odbiorców do systematycznej pracy w formie Klubu młodzieżowego.

Najbardziej sprawdzającą się formą działania z młodzieżą w tym przedziale wiekowym są działania skupione wokół konkretnego zainteresowania młodych ludzi.

Osobom prowadzącym Klub Zamiast udało się stworzyć miejsce, które nie tylko oferuje realizację swoich zainteresowań ale także stawia i egzekwuje wymagania. Charyzmatyczność prowadzących pozwoliła skupić wokół klubu dużą liczbę młodzieży oraz wolontariuszy.

Z troski o wypracowane efekty organizacja poświęca dużą wagę do wprowadzenia nowej osoby do Klubu poprzez pracę indywidualną poprzedzającą udział w zajęciach grupowych. Działanie to przeciwdziała zjawiskom obserwowanym w innych miejscach dedykowanych młodzieży – powstawaniu konfliktów wewnątrzgrupowych po wprowadzeniu nowych członków, braku integracji uczestników.

Proces rekrutacji do Klubu opiera się na działaniu i inicjatywie prowadzących, którzy idą do wolskich szkół, prezentują swoje zajęcia i zachęcają młodzież swoją postawą i bezpośrednim kontaktem do przyjścia do klubu. Ten rodzaj rekrutacji jest dla młodzieży bardziej wiarygodny niż akcje ulotkowe i przynosi znakomite efekty. Proces rekrutacji połączony jest z diagnozą potrzeb i zagrożeń, tak by poznać jakie marzenia mają beneficjenci oraz z jakimi trudnościami mierzą się w codziennym życiu.

Prowadzący pytają, ankietują, interesują się zainteresowaniami młodzieży, tak by zajęcia, które odbywają się w klubie stanowiły odpowiedź na ich rzeczywiste zainteresowania. Efektem takiego prowadzenia diagnozy było prowadzenie zajęć kulinarnych przez szefa kuchni jednej z warszawkich restauracji czy uczestnika programu Masterchef. Wprowadzenie do realizacji zajęć osób, które cieszą się uznaniem młodzieży pozwala z sukcesem wprowadzać zdrowe nawyki żywieniowe.

Tajemnica sukcesu Klubu tkwi w wyjściu do młodzieży oraz elastyczności. W Klubie Zamiast wychowawcy nie czekają aż ktoś zapuka do drzwi, sami idą do szkół i zapraszają do siebie, nie oferują zajęć w oparciu o to co jest dostępne, ale badają zainteresowania młodzieży i szukają sposobu by je zrealizować, nie mówią co powinno być interesujące a poszukują razem z młodzieżą. Najaktywniejsi uczestnicy Klubu zostali powołani na Liderów  Klubu, którzy swoją postawą wspierali innych i zachęcali do zmian, prowadzili wybrane zajęcia, pełnili funkcję reprezentanta w negocjacjach z wychowawcami.

Przy realizacji projektu prowadzący dbali o kontakt ze szkołami oraz rodzinami beneficjentów prowadząc takie działania jak trening komunikacji SPINA dla młodzieży i rodziców.

Komórki związane z informacją: