Dzisiaj jest: 19 czerwca 2018, Imieniny: Gerwazego, Protazego, Romualda Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

5 lipca 2017
Bezpłatne szkolenie „Praca z młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej/środowiskowej”

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie deklaracji uczestnictwa na adres rekrutacja.self@gmail.com do dnia 31.07.2017.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia tj. przesłania wypełnionej i podpisanej deklaracji

Zakres tematyczy:

1.       Socjoterapia jako forma pomocy dziecku – cele i założenia teoretyczne

2.       Techniki pracy socjoterapeutycznej

3.       Tworzenie programu zajęć socjoterapeutycznych  

4.       Umiejętności praktyczne w pracy z dzieckiem w kontakcie grupowym i indywidualnym

5.       Analiza procesu grupowego

6.       Działania profilaktyczne w świetlicy socjoterapeutycznej/środowiskowej

7.       Diagnoza socjoterapeutyczna dziecka w kontekście rodziny i otoczenia społecznego

8.       Praca z rodziną w świetlicy socjoterapeutycznej/środowiskowej

9.       Organizacja świetlicy socjoterapeutycznej/środowiskowej

10.   Innowacyjne metody pracy z grupą (metoda KLANZY, gamifikacja, pedagogika fascynacji i inne)

11.   Profilaktyczno – Edukacyjno – Rozwojowy wymiar animacji czasu wolnego

12.   Trudne sytuacje w pracy socjoterapeutycznej – analiza przypadków

 

Adresaci:

Pracownicy świetlic socjoterapeutycznych/środowiskowych

Osoby zawodowo zajmujące się pomocą dzieciom lub pracujące z dziećmi

Przedstawiciele instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych

Oferta skierowana jest do osób z województwa mazowieckiego

 

SZCZEGÓŁY:

Szkolenie jest bezpłatne

Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie i w razie potrzeby nocleg

Czas trwania: 3 zjazdy po 3 dni każdy, łącznie 9 dni (60 godzin)

Pliki do pobrania:
Komórki związane z informacją: