Dzisiaj jest: 19 czerwca 2018, Imieniny: Gerwazego, Protazego, Romualda Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

11 lipca 2017
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kabli elektroenergetycznych SN (średniego napięcia) i NN (niskiego napięcia) na działkach ew. nr 30/1, 31/1, 31/3, 31/4, 31/5 w obrębie 6-01-11, w al. Jana Pawła II i w ul. Chmielnej w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 10.07.2017 r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.21.2017.DKO

(2.DKO)

WOM-BO/20008/17

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4, w związku z art. 10 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust.1ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam,

że na wniosek, który 6.07.2017r. złożyłainnogy Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 46zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kabli elektroenergetycznych SN (średniego napięcia) i NN (niskiego napięcia)na działkach ew. nr 30/1, 31/1, 31/3, 31/4, 31/5 w obrębie 6-01-11, w al. Jana Pawła II i w ul. Chmielnejw dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art.10 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w godz. od 800do 1600można zapoznać się z aktami powyższej sprawy i przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat Wydziału - al. Solidarności 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 5777). Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzi główny specjalista Dariusz Kokotko - tel. 22 443 5786.

Wszelkie oświadczenia należy złożyć do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola pocztą lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola (al. Solidarności 90, 00-003 Warszawa, wejście A, poziom 0, stanowisko 5).

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: