Dzisiaj jest: 19 czerwca 2018, Imieniny: Gerwazego, Protazego, Romualda Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

13 września 2017
Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłosił otwarte  konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy :

1.      Uchwała Nr 10360/2016 Zarządu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w latach 2017-2018 roku - Pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego (Miejsca Aktywności Lokalnej) w lokalu przy ul. Jana Olbrachta 9.

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/pilota-owy-program-prowadzenia-domu-s-siedzkiego-miejsca-aktywno-ci-lokalnej-w-loka

 

2.      Uchwała Nr 10363/2016 Zarządu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w latach 2017-2020 roku - Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie miejsca aktywności lokalnej w lokalu przy ul. Piaskowej 7.

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/wsparcie-dzia-a-na-rzecz-spo-eczno-ci-lokalnej-poprzez-prowadzenie-miejsca-aktywn-0

 

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Logindo dnia 4 października 2017 roku do godz. 16.00Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2017 do godz. 16.00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Syreny 18 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Syreny 18, 01 – 140 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

 

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych:

 

Wojciech Piętka, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Referat Rozwiązywania Problemów Społecznych, pok. 16, nr telefonu 22 443 57 51, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00)

Komórki związane z informacją: