Dzisiaj jest: 15 sierpnia 2018, Imieniny: Marii, Napoleona Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

10 stycznia 2018
Zawiadomienie o wydaniu Decyzji nr 1/U/2018/cp z 10.01.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ew. nr 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 13/1 w obrębie 6-05-02, przy ul. Karlińskiego na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 10.01.2018r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.32.2017.DKO

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam, że

na wniosek, który 11.12.2017r. złożyłoMiasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Pana Adama Hać i Pana Marka Wojciecha SitarskiegoZastępców Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawyzostała wydana Decyzja nr 1/U/2018/cp10.01.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ew. nr 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 13/1 w obrębie 6-05-02, przy ul. Karlińskiegona terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, można zapoznać się z treścią wydanej decyzji od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat Wydziału - al. Solidarności 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 57 77).

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzi Pan Dariusz Kokotko główny specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola - tel. 22 443 57 86.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: