Dzisiaj jest: 21 stycznia 2019, Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

7 marca 2018
Zawiadomienie o wydaniu Decyzji Nr 6/U/2018/cp z 07.03.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu polegającej na budowie kablowej podziemnej sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn (0,4 kV) wraz z latarnią uliczną na dz. ew. nr 1 w obrębie 6-04-01 w pasie drogowym ul. Wolskiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa,  7.03.2018 r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.1.2018.EDO                                                                                          

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)    

zawiadamiam,

że na wniosek złożony 11.01.2018 r. przezPana Witolda Strzelczyka została wydana Decyzja Nr 6/U/2018/cp z 07.03.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu polegającej na budowie kablowej podziemnej sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn (0,4 kV) wraz z latarnią uliczną na dz. ew. nr 1 w obrębie 6-04-01 w pasie drogowym ul. Wolskiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 kpa można zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90,
pokój 212, tel. 22 443 57 77), od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600.

Postępowanie administracyjne prowadzi podinspektor Elżbieta Dominiczak.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: