Dzisiaj jest: 15 sierpnia 2018, Imieniny: Marii, Napoleona Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

8 maja 2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej wraz z robotami odtworzeniowymi w wyniku budowy metra, na potrzeby inwestycji pt. „Budowa II linii metra w Warszawie – pierwszy etap realizacji odcinka zachodniego w zakresie budowy stacji C08”, na dz. ew. nr 45 i 67 w obrębie 6-04-01, w rejonie ul. Płockiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 

Znak: UD-XVII-WAiB-U.6733.5.2018.AWI

(3.AWI)

AM-KO/8245/18

Warszawa, 8.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek, który 20.04.2018 r. złożyło Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej wraz
z robotami odtworzeniowymi w wyniku budowy metra, na potrzeby inwestycji pt. „Budowa II linii metraw Warszawie – pierwszy etap realizacji odcinka zachodniego w zakresie budowy stacji C08”,
na dz. ew. nr 45 i67 w obrębie 6-04-01, w rejonie ul. Płockiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, można w godz. od 800 do 1600 zapoznać się
z aktami przedmiotowej sprawy i przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat wydziału - al. „Solidarności” 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 57 77). Postępowanie administracyjne prowadzi kierownik Referatu Realizacji Urbanistycznej Anna Wiencław.

Ewentualne oświadczenia należy złożyć do Zarządu Dzielnicy Wola za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola pocztą lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90, wejście A, poziom 0, stanowisko 5).

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

Komórki związane z informacją: