Dzisiaj jest: 10 grudnia 2018, Imieniny: Danieli, Bohdana, Julii Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

11 maja 2018
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 11/U/2018/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej DN 800, sieci wodociągowej DN 150, magistrali sieci cieplnej 2xDN 500-300, na działkach ew. nr: 1, 25/11, 25/12, 28/2, 29/1, 32/2, 41, 55/2, 56/2, 59, 60/1, 61, 62, 65 w obrębie 6-04-01, w rejonie ulic: Wolskiej, Płockiej, Ludwiki i Bema w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 

UD-XVII-WAiB-U.6733.28.2017.KKO

(22.AWI)

WOM-BO/28729/17

Warszawa, 11.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.),

ZAWIADAMIAM,

że na wniosek, który 11.10.2017r. złożyła SGI SAz siedzibą w Szczecinie, przy ul. Zbożowej 4, 11.05.2018 r. została wydana decyzja nr 11/U/2018/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej DN 800, sieci wodociągowej DN 150, magistrali sieci cieplnej 2xDN 500-300, na działkach ew. nr: 1, 25/11, 25/12, 28/2, 29/1, 32/2, 41, 55/2, 56/2, 59, 60/1, 61, 62, 65 w obrębie 6-04-01, w rejonie ulic: Wolskiej, Płockiej, Ludwiki
i Bema w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 kpa można zapoznać się z treścią wydanej decyzji
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90, pokój 212, tel. 22 443 57 77), od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600. Postępowanie administracyjne prowadzi kierownik Referatu Realizacji Urbanistycznej Anna Wiencław, tel. 22 443 57 83.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: