Dzisiaj jest: 17 lutego 2019, Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

8 sierpnia 2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – dwa złącza kablowe SN, na dz. nr ew. 21 z obrębu 6-04-04 przy ul. Ludwiki w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Znak: UD-XVII-WAiB-U.6733.12.2018.AWI

(4.AWI)

WOM-BO/20652/18

Warszawa, 8.08.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek, który 18.07.2018 r. złożyła i 2.08.2018 r. uzupełniła innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – dwa złącza kablowe SN, na dz. nr ew.21 z obrębu6-04-04 przyul. Ludwiki
w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, można w godz. od 800 do 1500 zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy i przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat wydziału - al. „Solidarności” 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 57 77) Postępowanie administracyjne prowadzi kierownik Referatu Realizacji Urbanistycznej Anna Wiencław.

Ewentualne oświadczenia należy złożyć do Zarządu Dzielnicy Wola za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola pocztą lub bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90 wejście A, poziom 0, stanowisko 5).

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: