Dzisiaj jest: 18 lutego 2019, Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

31 sierpnia 2018
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 17/U/2018/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – dwa złącza kablowe SN, na dz. nr ew. 21 z obrębu 6-04-04 w pasie drogowym ul. Ludwiki w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 31.08.2018 r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.12.2018.AWI

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

ZAWIADAMIAM,

że na wniosek, który 18.07.2018 r. złożyła i 2.08.2018 r. uzupełniła innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, 31.08.2018 r. została wydana decyzja nr 17/U/2018/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – dwa złącza kablowe SN, na dz. nr ew. 21 z obrębu 6-04-04 w pasie drogowym ul. Ludwiki w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 kpa można zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90, pokój 212, tel. 22 443 57 77), od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600. Postępowanie administracyjne prowadzi kierownik Referatu Realizacji Urbanistycznej Anna Wiencław, tel. 22 443 57 83.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

Komórki związane z informacją: