Dzisiaj jest: 17 lutego 2019, Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

5 października 2018
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 19/U/2018/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, na dz. nr ew. 39, 41 i 42 z obrębu 6-05-03 w pasie drogowym ul. Boguszewskiej w dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Znak: UD-XVII-WAiB-U.6733.15.2018.AWI

(8.AWI)

WOM-BO/21713/18

Warszawa, 5.10.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

ZAWIADAMIAM,

że na wniosek, który 31.07.2018 r. złożyła i 14.08.2018 r. uzupełniła Garden City Development Sp.
z o.o.,
ul. Boguszewska 23, 01-250 Warszawa, 5.10.2018 r. została wydana decyzja nr 19/U/2018/cp
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, na dz. nr ew. 39, 41 i 42 z obrębu 6-05-03
w pasie drogowym ul. Boguszewskiej
w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 kpa można zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90, pokój 212, tel. 22 443 57 77), od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600. Postępowanie administracyjne prowadzi kierownik Referatu Realizacji Urbanistycznej Anna Wiencław, tel. 22 443 57 83.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: