Dzisiaj jest: 17 lutego 2019, Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

23 października 2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci – przewodu wodociągowego i kanału ogólnospławnego, na dz. nr ew. 1, 17, 19/14 i 19/20 z obrębu 6-01-10 w rejonie ul. Złotej w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Znak: UD-XVII-WAiB-U.6733.17.2018.AWI

 

 

Warszawa, 23.10.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

zawiadamiam,

że na wniosek, który 17.10.2018 r. złożyła i 18.10.2018 r. uzupełniła Złota Sp. z o.o., ul. Świętojańska 45/30, 81-391 Gdynia, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci – przewodu wodociągowego i kanału ogólnospławnego, na dz. nr ew.1, 17, 19/14 i19/20 z obrębu6-01-10 w rejonie ul. Złotej w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, można w godz. od 800 do 1500 zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy i przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat wydziału - al. „Solidarności” 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 57 77) Postępowanie administracyjne prowadzi kierownik Referatu Realizacji Urbanistycznej Anna Wiencław.

Ewentualne oświadczenia należy złożyć do Zarządu Dzielnicy Wola za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola pocztą lub bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90 wejście A, poziom 0, stanowisko 5).

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

Komórki związane z informacją: