Dzisiaj jest: 17 lutego 2019, Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

31 stycznia 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miasta Stołecznego Warszawy złożony 28.01.2019 r., uzupełniony 29.01.2019 r., w sprawie zmiany decyzji nr 1/U/2018/cp z 10.01.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ew. nr 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 13/1 w obrębie 6-05-02, przy ul. Karlińskiego w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

UD-XVII-WAiB-U.6733.32.2017.DKO

 

Warszawa, 31.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Miasta Stołecznego Warszawy złożony 28.01.2019 r., uzupełniony 29.01.2019 r.,w sprawie zmiany decyzji nr 1/U/2018/cp z 10.01.2018 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej nabudowie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ew. nr 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 13/1 w obrębie 6-05-02,przy ul. Karlińskiegow dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, można w godz. od 800 do 1500 zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy i przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat wydziału - al. „Solidarności” 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 57 77). Postępowanie administracyjne prowadzi Anna Wiencław kierownik Referatu Realizacji Urbanistycznej w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Wola.

Ewentualne oświadczenia należy złożyć do Zarządu Dzielnicy Wola za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola pocztą lub bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90 wejście A, poziom 0, stanowisko 5).

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

 

Komórki związane z informacją: