Dzisiaj jest: 19 marca 2019, Imieniny: Józefa, Bogdana Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

1 lutego 2019
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 1/U/2019/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej (odcinka o długości ok. 3,6 m oraz 1 wpustu deszczowego), na dz. nr ew. 5/7 z obrębu 6-05-02 w pasie drogowym ul. Bodzanty w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 

Znak: UD-XVII-WAiB-U.6733.19.2018.AWI

WOM-BO/31586/18

Warszawa, 1.02.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

ZAWIADAMIAM,

że na wniosek, który 30.11.2018 r. złożyła i 12.12.2018 r. uzupełniła Sokratesa Sp. z o.o. Sp.k., ul. Sokratesa 13, 01-909 Warszawa, 1.02.2019 r. została wydana decyzja nr 1/U/2019/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej (odcinka
o długości ok. 3,6 m oraz 1 wpustu deszczowego), na dz. nr ew. 5/7 z obrębu 6-05-02 w pasie drogowym ul. Bodzanty
w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 kpa można zapoznać się z treścią wydanej decyzji
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90, pokój 212, tel. 22 443 57 77), od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500. Postępowanie administracyjne prowadzi kierownik Referatu Realizacji Urbanistycznej Anna Wiencław, tel. 22 443 57 83.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: