Dzisiaj jest: 24 marca 2019, Imieniny: Marka, Gabriela Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

27 lutego 2019
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 4/U/2019/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN150, na części działek ew. nr 41, 28/2 w obrębie 6-04-01 w rejonie ul. Ludwiki w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 27.02.2019 r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.23.2018.AWI

WOM-KO/29971/18

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

zawiadamiam,

że na wniosek, który złożyła 21.12.2018 r., ostatecznie uzupełniła 05.02.2019 r. SGI SA z siedzibą
w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 27.02.2019 r. została wydana decyzja nr 4/U/2019/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN150,na części działek ew. nr 41, 28/2 w obrębie 6-04-01 w rejonie ul. Ludwiki w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 kpa można zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90, pokój 212, tel. 22 443 57 77), od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500. Postępowanie administracyjne prowadziła główny specjalista Joanna Brzozowa.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: