Dzisiaj jest: 24 marca 2019, Imieniny: Marka, Gabriela Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

6 marca 2019
Porządek posiedzenia V/2019 Sesji Rady Dzielnicy Wola

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 Statutu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814) zwołuję w dniu 12 marca 2019 roku o godz. 16.00 w sali sesji Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy al. Solidarności 90 V/2019 Sesję Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu 111/2019 i IN//2019 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok (druki nr 29, 33).
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok (druk nr 30).
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola (dot.ul. Krochmalnej) (druk nr 31).
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania i zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wola (dot. ul. Stańczyka) (druk nr 32).
  7. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.
  8. Informacje.
  9. Zamknięcie sesji.

Materiały do odbioru w Referacie Obsługi Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola m.st. Marszawy

Ewa Siatkiewicz
 

Pliki do pobrania: