Dzisiaj jest: 24 marca 2019, Imieniny: Marka, Gabriela Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

14 marca 2019
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 15/N/2019 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę Zakładu Naprawy Tramwajów.

UD-XVII-WAiB-AB.6740.171.2018.EDW                                   Warszawa, dnia   14.03.2019 r.

WOM-BO/25860/18

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości,

że na wniosek złożony w dniu 14 września 2018 r. (uzupełniony w dniu 10 października 2018 r.) przez inwestora- Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, Prezydent m.st. Warszawy w dniu 6 marca 2019 r. wydał decyzję
nr 15/N/2019 zatwierdzającą projektu budowlanego i udzielającą pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę Zakładu Naprawy Tramwajów w zakresie:

1.      budowy budynków: lakierni całowagonowej, techniczno-serwisowego dla tramwajów, laboratorium-magazynu, świetlicy zakładowej,

2.      budowy nowych urządzeń, sieci i instalacji, w tym: sieci ciepłowniczej (wewnętrznej), instalacji i sieci elektrycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych oraz gazowych,

3.      budowy nowej podziemnej linii kablowej zasilającej przebudowywaną sieć trakcyjną
z istniejącej podstacji trakcyjnej,

4.      rozbudowy układu torowego i drogowego wraz z siecią trakcyjną i zasilaniem sieci trakcyjnej,

5.      rozbudowy i przebudowy istniejących sieci podziemnych i naziemnych w celu usunięcia kolizji z przebudową i rozbudową Zakładu,

6.      rozbudowy odwodnienia terenu,

7.      rozbiórki istniejących budynków magazynowych, budynku świetlicy zakładowej oraz schronu podziemnego,

przyul. Młynarskiej 2a w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (dz. ew. nr. 7 i 17 z obrębu 6-04-02).

Powyższa decyzja została wydana w oparciu o decyzję Prezydenta m.st. Warszawy
nr 196/OŚ/2017 z dnia 22.02.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy można zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90, pokój 212, tel. 22 443 57 77), od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500  w terminie 14 dni od daty ogłoszenia na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Postępowanie administracyjne prowadziła: Ewa Dworecka – Zakrzewska (główny specjalista w WAiB dla Dzielnicy Wola tel. 22 44 35 781).

Komórki związane z informacją: