Dzisiaj jest: 24 marca 2019, Imieniny: Marka, Gabriela Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Wydziały

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Wola
al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
pok.: 326 sekretariat
tel.: (+48) 22 44 35 805

Główny Księgowy Dzielnicy Wola
Emilia Krawczyk
tel.: 22 44 35 805
Zakres działań:

Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych, Księgowości Podatkowej i Sprawozdawczości

 • Wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych – pok. 14, 44, 45 tel. 22 44-35-820
 • Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych – pok. 45 tel. 22 44-35-843
 • Wymiar podatku rolnego – pok. 45, tel. 22 44-35-816
 • Wymiar podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych – pok. 14, tel. 22 44-35-829
 • Księgowość i windykacja podatku od nieruchomości osób fizycznych, podatek rolny – pok. 10, tel. 22 44-35-835
 • Księgowość i windykacja podatku od nieruchomości osób prawnych – pok. 10, tel. 22 44-35-834
 • Księgowość i windykacja podatku od środków transportowych osób fizycznych  i prawnych – pok. 10, tel. 22 44-35-832
 • Opłata skarbowa – pok. 14, tel. 22 44-35-634
 • Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych – pok. 10, tel. 22 44-35-832/835

Referat Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, Księgowości i Sprawozdawczości

ul. Żelazna 99, 01-003 Warszawa
pok. 14 i 18 (parter)

 

 • Wymiar opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – pok. 14 i 18, tel. 22 44-35-840
 • Księgowość i windykacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – pok. 14, tel. 22 44-35-839, 22 44-35-845
 • Księgowość i windykacja opłaty za usunięcie drzew i krzewów – pok. 14, tel. 22 44-35-839
 • Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pok. 14 i 18, tel. 22 44-35-840
   

Referat Księgowości Niepodatkowej i Sprawozdawczości

 • Księgowość i windykacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – pok. 11, tel. 22 44-35-825
 • Informacje w sprawie udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym – pok. 39, tel. 22 44-35-831
 • Księgowość i windykacja opłat z tytułu wykupu lokali, pierwszej opłaty – pok. 39, tel. 22 44-35-841
 • Księgowość i windykacja opłat i kar za zajęcie pasa drogowego – pok. 39, tel. 22 44-35-841
 • Księgowość i windykacja opłat z tytułu dzierżawy gruntu oraz bezumownego korzystania z gruntu – pok. 39, tel. 22 44-35-811, 22 44-35-812, 22 44-35-813
 •  Podatek VAT (fakturowanie) – pok. 39, tel. 22 44-35-811, 22 44-35-813
 • Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w należnościach finansowych – pok. 39, tel. 22 44-35-831

Referat Finansowo-Księgowy

 •  Prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy
 • Prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy
  tel. 22 44-35-803, 22 44-35-847, 22 44-35-849, 22 44-35-851, 22 44-35-852, 22 44-35-853, 22 44-35-854, 22 44-35-855

Referat Planowania, Analiz i Sprawozdawczości

 •  Opracowywanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy
 • Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, bilansów oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy
  Tel. 22 44-35-804, 22 44-35-806, 22 44-35-828, 22 44-35-848

Kasa hol główny- tel. 22 44-35 808, 22 44-35-809, 22 44-35-810,

Godziny otwarcia:
poniedziałki 8:00 - 18:00
pozostałe dni: 8:00 - 16:00

Konto dochodów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
51 1030 1508 0000 0005 5003 6002

Konto dla wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045