Dzisiaj jest: 24 marca 2019, Imieniny: Marka, Gabriela Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Wydziały

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Wola
ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa
pok.: I piętro, sekretariat pok.: 110
tel.: (+48) 22 443 57 20, 22 443 57 15
fax: (+48) 22 443 56 00

Naczelnik Wydziału
Barbara Sopotnicka
tel.: (+48) 22 443 57 20
pokój: 111
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury (WIR) dla Dzielnicy należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej w zakresie systemów: wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowego,
   
 2. monitorowanie procesów rozwojowych (samoistnych i stymulowanych zamierzeniami planistycznymi) Dzielnicy w celu dokonania oceny zapotrzebowania oraz rezerw zaopatrzenia w media energetyczne, wodę i kanalizację,
   
 3. badanie spójności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Dzielnicy,
   
 4. ewidencja urządzeń infrastruktury komunalnej umożliwiająca utworzenie, wdrożenie i eksploatowanie ogólnomiejskiego systemu numerycznego, wchodzącego w skład Systemu Informacji Przestrzennej m.st. Warszawy, w zakresie branż, o których mowa w pkt 1,
   
 5. prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o drogach, w odniesieniu do dróg gminnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
   
 6. realizacja zadań związanych z utrzymaniem i remontami dróg gminnych, w tym przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych w tym zakresie, obejmującymi także będące w zarządzie Dzielnicy drogi wewnętrzne,
   
 7. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań technicznych z zakresu inżynierii ruchu na drogach gminnych oraz współpraca w tym zakresie z Biurem Drogownictwa i Komunikacji,
   
 8. wykonywanie czynności w zakresie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do dróg gminnych,
   
 9. podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii,
   
 10. wykonywanie zadań z zakresu utrzymania i funkcjonowania iluminacji obiektów,

 

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego tel. 22 44 35 725, 22 44 35 731, 22 44 35 730
Zezwolenia na awaryjne zajęcie pasa drogowego tel. 22 44 35 635
Opiniowanie projektów organizacji ruchu oraz projektów drogowych tel. 22 44 35 733
Sprawy związane z utrzymaniem porządku i czystości w pasie drogowym ulic gminnych tel. 22 44 35 726
Sprawy związane z utrzymaniem należytego stanu technicznego ulic gminnych tel. 22 44 35 727
Wyznaczenie ogólnodostępnych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych tel. 22 44 35 733
Wykaz ulic gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wola tel. 22 44 35 715 , 22 44 35 720

 • Kierownik Referatu Infrastruktury Katarzyna Lubańska
  tel: 22 443 57 25 
  pok: 116
  Przyjęcia interesantów
  poniedziałki, czwartki w godz. 12.00-15.00
  wtorki, środy w godz. 8.30-12.00
 • p. o. Kierownika Referatu Inwestycji  Barbara Artyszewicz
  tel. 22 443 57 22
  pok. 103
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia  wywieszony jest na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Wola, Warszawa ul. Żelazna 99.
   
 • Internetowy Serwis Rowerowy m.st. Warszawy

Wszyscy Ci, którzy kochają jazdę na rowerze informujemy, iż został uruchomiony serwis internetowy dotyczący ruchu rowerowego w Warszawie. Serwis jest dostępny pod adresem www.rowery.um.warszawa.pl Na stronie można znaleźć m.in. informacje o systemie Veturilo, aktualnie prowadzonych inwestycjach, projektach, planach i wydarzeniach, a także przydatne kontakty i poradniki. Została również zamieszczona mapa rowerowa, która ukazuje całą infrastrukturę przyjazną rowerzystom.

Dodatkowe informacje i pliki do pobrania: