Dzisiaj jest: 24 marca 2019, Imieniny: Marka, Gabriela Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Wydziały

Wydział Kultury dla Dzielnicy Wola
ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa
pok.: II piętro
tel.: (+48) 22 443 56 24 , 22 443 56 57

Naczelnik Wydziału
Katarzyna Kosińska
tel.: (22) 443 56 24
Zakres działań:
 1. wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad działalnością instytucji kultury m.st. Warszawy utworzonych na obszarze Dzielnicy, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Urzędu;
 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie upowszechniania kultury;
 3. prowadzenie rejestrów instytucji kultury, z wyłączeniem instytucji nadzorowanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu;
 4. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem rocznych dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia działalności przez instytucje kultury, w tym sprawozdawczości, z wyłączeniem instytucji nadzorowanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu;
 5. akceptacja rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury we współpracy z Głównym Księgowym Dzielnicy;
 6. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem imprez kulturalnych;
 7. prowadzenie spraw związanych z animacją działań kulturalnych;
 8. koordynacja działań w zakresie promowania, organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej na terenie Dzielnicy;
 9. nadzór nad przygotowaniem programów uroczystości rocznicowych na terenie Dzielnicy w zakresie spraw prowadzonych przez Zespół;
 10. administrowanie i opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy, w tym w obrębie pasów drogowych;
 11. współpraca z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków w zakresie działań na rzecz opieki nad zabytkami;
 12. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i stypendiów osobom zajmującym się na obszarze Dzielnicy twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, na warunkach i w trybie określonych w uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy;
 13. koordynacja działań związanych z opiniowaniem przez Dzielnicę projektów uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy związanych z  nazewnictwem miejskim w zakresie ulic i placów położonych na terenie Dzielnicy.

Przy pomocy Wydziałuwykonywany jest nadzór, w zakresie uprawnień przekazanych Dzielnicy, nad następującymi instytucjami kultury m.st. Warszawy utworzonymi na terenie Dzielnicy:

 • Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy;
 • Wolskim Centrum Kultury.