Dzisiaj jest: 24 marca 2019, Imieniny: Marka, Gabriela Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Wydziały

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola
al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
pok.: 19
tel.: (+48) 22 443 58 00, 22 443 59 00
fax: 22 443 56 00

Naczelnik Wydziału
Anna Dąbkowska
tel.: 22 443 59 35
Zakres działań:

Do zakresu działania WOM należy w szczególności:

  • Bezpośrednia obsługa interesantów
    Prowadzenie punktu informacyjnego dla interesantów w holu recepcyjnym, udzielanie informacji o trybie i procedurach rozpatrywania spraw urzędowych oraz wydawanie podstawowych druków (wnioski o wydanie dowodu osobistego, prawa jazdy), gromadzenie informacji przydatnych dla mieszkańców w zakresie realizowanej w dzielnicy polityki społecznej, kultury i sportu, oświaty, środowiska, infrastruktury.
  • Obsługa kancelaryjna
    Przyjmowanie i rejestrowanie pism skierowanych do Urzędu Dzielnicy, kwalifikowanie ich i kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji wychodzącej z Urzędu, prowadzenie dokumentacji dotyczącej zawiadomień sądowych i procedur przetargowych (umieszczanie na tablicy ogłoszeń).
  • Sprawozdawczość i analiza
    Przygotowywanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz dla władz dzielnicy oraz Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, a także opracowywanie propozycji udoskonaleń zasad i procedur obsługi interesantów oraz ich wdrażania w zakresie swoich kompetencji.
  • Sprawdź, status sprawy


Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 - czynne 24/7