Dzisiaj jest: 24 marca 2019, Imieniny: Marka, Gabriela Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Wydziały

Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wola
al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
pok.: 218, 219, 220
tel.: 22 443 56 83; 22 443 56 84; 22 443 56 86; 22 443 56 85
fax: 22 504 85 92

Kierownik Zespołu
Luiza Gierak
tel.: 22 443 56 82
Zakres działań:

Do zakresu zadań Zespołu Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 • zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz konkursów w Urzędzie Dzielnicy;
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych oraz obsługa organizacyjno-techniczna komisji;
 • współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Dzielnicy;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Dzielnicy w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz konkursów;
 • reprezentowanie Dzielnicy w sprawach związanych z wnoszeniem środków ochrony prawnej;
 • opracowywanie projektów planów dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy o wartości zamówienia przekraczającej równowartość 30.000 euro;
 • wykonywanie zadań w zakresie budowania i prowadzenia bazy danych o zamówieniach publicznych w m.st. Warszawie;
 • sprawozdawczość i raportowanie z udzielonych zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy na rzecz Biura Zamówień Publicznych;
 • sporządzanie opinii dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy;
 • sprawowanie nadzoru nad procesem udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro w Urzędzie Dzielnicy;
 • zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy ogłoszeń i innych informacji o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów;
 • archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Zespół.