Wersja graficzna
Dzisiaj jest: 15 sierpnia 2018, Imieniny: Marii, Napoleona Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Wolska Rada Seniorów

Wolska Rada Seniorów

Nabór do Rady Seniorów Dzielnicy Wola

Trwa nabór do Wolskiej Rady Seniorów. Do zgłaszania kandydatur zapraszamy mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli 60 lat i chcą działać na rzecz osób starszych.

Celem  Rady  Seniorów  Dzielnicy  Wola  m.st.  Warszawy jest reprezentowanie seniorów mieszkających na Woli. Rada pełni rolę konsultacyjną, doradczą i inicjatywną dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów.

Przedstawicielem mieszkańców do Rady Seniorów może zostać osoba zamieszkała na terenie Woli, która ukończyła 60 lat i posiada obywatelstwo polskie. Kadencja Rady trwa 3 lata.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać:
1) dane kandydata,
2) krótką notę biograficzną,
3) zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,
4) zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
z kandydowaniem do Rady Seniorów,
5) listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych
na Woli, zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę
na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Woli do Rady Seniorów.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym do dnia 29 maja 2018 r. (załącznik do pobrania poniżej) w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wola, al. Solidarności 90 (poniedziałek: 8.00 – 18.00, od wtorku do  piątku: 8.00 – 16.00).

Formularz zgłoszeniowy kandydata można pobrać również:

 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Żelazna 99 (wejście od ul. Żytniej),
  tel. 22 443 57 53
 • Wydział Obsługi Mieszkańców, al. Solidarności 90


.
 Ogłoszenie - nabór do Wolskiej Rady Seniorów (162.96 KB)
 Formularz zgłoszeniowy - Wolska Rada Seniorów (66.5 KB)

 

 • Skład osobowy Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy:
  • Backiel Marek, Golc Barbara, Janicka Renata, Kowalska Elżbieta, Król Hanna, Kucharska Maria,Kuklińska Barbara, Miłosz Zbyszek, Miś Bożenna,Mrozowska Elżbieta,Ogonowski Zbigniew, Paradowska Anna, Pruszko Ewa Małgorzata, Radek Wiktoria, Romanowski Witold, Siemianowska – Reutt Krystyna, Wiaderek Józef Teofil, Wójcik – Wyrzykowska Teresa
 • Prezydium Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy:
  • Przewodniczący Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: Zbigniew Ogonowski.
  • Zastępcy Przewodniczącego Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: Renata Janicka i Marek Backiel
  • Sekretarz: Elżbieta Kowalska
    
 • Przedstawiciele Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do Warszawskiej Rady Seniorów:
  • Przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do Warszawskiej Rady Seniorów: Teresa Wójcik – Wyrzykowska.
  • Zastępca Przedstawiciela Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do Warszawskiej Rady Seniorów: Zbyszek Miłosz