Dzisiaj jest: 24 marca 2019, Imieniny: Marka, Gabriela Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Zamówienia publiczne (wszystkie)

Tytuł:Utrzymanie terenów zieleni w Dzielnicy Wola (znak sprawy: 9/ZP/19).
Treść:

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa, tel. (22) 4435685, 686; fax (22) 4435600, www.wola.waw.pl; e-mail: zp.wola@um.warszawa.pl; zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Utrzymanie terenów zieleni w Dzielnicy Wola (znak sprawy: 9/ZP/19).

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej dostępnej pod adresem:

 

https://umw.ezamawiajacy.pl/pn/umw/demand/notice/public/3968/details

 

Na platformie zakupowej znajduje się dokumentacja postępowania, w tym: ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):Postępowanie o wartości powyżej 221 000 euro
Telefon:22 443 56 85; 22 443 56 86
E-mail:zp.wola@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2019-03-13
Termin składania ofert:2019-04-16 godz. 09:00
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: