Dzisiaj jest: 21 maja 2018, Imieniny: Wiktora, Kryspina, Tymoteusza Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

9 listopada 2017
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (PIK) - nieodpłatne porady dla mieszkańców w zakresie uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz HIV/AIDS.

Jeżeli Twój bliski:

 • Pije za dużo lub za często
 • Pod wpływem alkoholu bywa agresywny i stosuje przemoc
 • Zaniedbuje obowiązki domowe
 • Z powodu picia opuszcza lub traci pracę
 • Trafia do izby wytrzeźwień
 • Nie daje pieniędzy na utrzymanie rodziny
 • Ma kłopoty z policją spowodowane zachowaniem po pijanemu
 • Zaciąga długi i nie spłaca ich
 • Wyłudza pieniądze lub wynosi z domu wartościowe rzeczy.

Przyjdź nie czekaj!

W roku 2016 z naszej pomocy skorzystało 1401 osób. 321 osób uzyskało porady prawne przede wszystkim w zakresie prawa rodzinnego, lokalowego oraz zabezpieczenia społecznego. 423 osoby skorzystało z pomocy psychologicznej  w obszarze problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie (motywowanie do zmiany, konsultacje ze specjalistami, kierowanie do placówek specjalistycznych). Ponadto udzieliliśmy 584 porad telefonicznych, najczęściej dotyczących nieodpłatnej oferty pomocowej na terenie naszej Dzielnicy jak i m. st. Warszawy.

Prowadzimy również działania edukacyjno-informacyjne w środowisku, skierowane zarówno do przedstawicieli instytucji i organizacji jak również bezpośrednio do mieszkańców naszej Dzielnicy. W roku 2016 były to spotkania z pracownikami socjalnymi w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, proboszczami wolskich parafii. Zorganizowaliśmy Konferencję "Punkty dla Woli. Od Porady do Pomocy " udział w niej wzięli przedstawiciele instytucji pomocowych.  Konsultanci zatrudnieni w PIK brali również udział w "Wolskim Korowodzie". Od kilku lat pracownicy Punktu spotykają się z seniorami w ramach "Wczasów na Działkach" oraz Wolskich Dni Seniora. W trakcie spotkań udzielamy informacji o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc jak również konsultujemy indywidualne sprawy klientów

Zapraszamy do współpracy organizacje i instytucje.
______________________________________
 
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola
ul. Syreny 18, pokój 10 ( parter)
tel.: 22 443 57 60 (czynny w godzinach pracy)

e-mail: pik.wola@um.warszawa.pl

poniedziałek 12.00–18.00 , wtorek 12.00-18.00, środa 12.00-17.30, czwartek-piątek 8.00-12.00                                                                                                  

W roku 2017 zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnych porad specjalistów:

Specjalista ds. przemocy:
poniedziałek 16.00-18.00, wtorek 16.00 - 18.00
Wolontariusz - uzależnienia i Ruch AA:
środa 14.30-17.30
Prawnicy – prawo rodzinne, lokalowe, zabezpieczenia społeczne (obowiązują zapisy):
poniedziałek 16.30-18.00
wtorek 9.00-18.00
Specjalista Psychoterapii uzależnień:
środa 09.00-13.00   

Koordynator-procedura zobowiązania do leczenia odwykowego oraz procedura Niebieskiej Karty poniedziałek, wtorek,  środa 12.00-16.00,  czwartek-piątek 8.00-12.00

 

________________________________________

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-Dzielnicowy Zespół Wola:
Poniedziałek godz. 16.00 – 17.30

tel.: 22 443 57 56 (czynny w godzinach pracy)

wszczyna postępowania o zobowiązanie do leczenia odwykowego na wniosek złożony przez zainteresowane osoby lub instytucje wobec osoby, która w związku z nadużywaniem alkoholu:

 • powoduje rozkład życia rodzinnego
 • demoralizuje nieletnich
 • uchyla się od pracy
 • systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.

Zapraszamy.

Komórki związane z informacją: