Dzisiaj jest: 17 lutego 2019, Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

22 czerwca 2018
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-Dzielnicowy Zespół Wola

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-Dzielnicowy Zespół Wola zaprasza:
4 razy w miesiącu w poniedziałek w godz. 16.00– 17.30 przy ul. Żelazna 99, III piętro, pokój 303

tel.: (+48) 22  443 57 56 ( czynny w godzinach pracy zespołu)

e-mail: krpa.wola@um.warszawa.pl


Dyżury członków Komisji:

poniedziałki 14.30-16.00
wtorki 16.00-17.30
środy 16.00-17.30

tel.: (+48) 22  443 57 56

Do zadań Komisji należy m.in. wszczynanie postępowań o zobowiązanie do leczenia odwykowego na wniosek złożony przez zainteresowane osoby lub instytucje wobec osoby, która w związku z nadużywaniem alkoholu:

 • powoduje rozkład życia rodzinnego
 • demoralizuje małoletnich
 • uchyla się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny
 • systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.


ZOBOWIĄZANIE DO LECZENIA ODWYKOWEGO - PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Jaki jest cel sądowego zobowiązania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia?
Celem jest instytucjonalne motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia, której rezultatem powinna być: abstynencja, uświadomienie sobie problemu z nadużywaniem alkoholu, uzyskanie wglądu w mechanizmy choroby.

Jakie są podstawy prawne zobowiązania do leczenia odwykowego?
Są to artykuły od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późniejszymi zmianami).

Jakie są powody, dla których sąd może orzec zobowiązanie do leczenia ?
Procedurę wszczyna się wobec osoby, która poprzez nadużywanie alkoholu :

 • Powoduje rozkład życia rodzinnego,
 • Demoralizuje małoletnich,
 • Uchyla się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny,
 • Systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.

Kto może złożyć wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego?

 • członkowie rodziny osoby uzależnionej lub jakakolwiek osoba fizyczna,
 • organizacja lub instytucja.

Gdzie można złożyć wniosek?
Wnioski rozpatruje i kieruje do sądu Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W Warszawie za pośrednictwem dzielnicowych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest ich 18 i znajdują się w każdej dzielnicy. Wniosek składa się zgodnie z miejscem zamieszkana osoby zgłaszanej.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-Dzielnicowy Zespół Wola mieści się przy ul. Żelaznej 99, III piętro pokój 303 , 01-117 Warszawa
Tel. 22-443 57 56 (czynny tylko w godzinach pracy zespołu)
Posiedzenia Zespołu odbywają się w poniedziałki w godzinach: 16.00-17.30, pokój nr 303Kto podejmuje decyzję o skierowaniu osoby uzależnionej na leczenia?
Postanowienie podejmuje Sąd Rejonowy w oparciu o opinię dwóch biegłych w trybie nieprocesowym. Nie ma ono charakteru wyroku sądowego, a jedynie zobowiązania do podjęcia leczenia.

Jak długo ważne jest postanowienie o zobowiązaniu do leczenia?
Postanowienie jest ważne przez 2 lata od czasu jego wydania. W tym czasie osoba zobowiązana powinna poddać się leczeniu w placówce leczenia uzależnień (ambulatoryjnej lub stacjonarnej) zgodnie z postanowieniem sądu.

Na czym polega „przymus” leczenia?
Nie ma on charakteru przymusu prawnego. Polega na przymusowym doprowadzeniu osoby uzależnionej:

 1. na badanie przez biegłego
 2. na rozprawę w sądzie
 3. do zakładu leczniczego

Nie ma jednak możliwości prawnych ani organizacyjnych zatrzymania pacjenta w zakładzie lecznictwa odwykowego wbrew jego woli.

Pliki do pobrania:
Komórki związane z informacją: