Oświadczenie Pana Zdzisława Sipiery Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy


Oświadczenie Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w sprawie wynajęcia lokalu Państwu Beacie i Markowi Różyckim z zasobu mieszkaniowego m. st. Warszawy na terenie Dzielnicy Wola. Po artykule „Siedemdziesiąt metrów druha” autorstwa Pana Wojciecha Cieśli i Michała Kozaka Redaktorów Dziennika Rzeczpospolita, z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Jako Burmistrz Dzielnicy Wola m. st. Warszawy oświadczam.

Nie znam Pana Marka Różyckiego i nie jest mi znana jego dotychczasowa działalność.

Państwo Beata i Marek Różyccy złożyli wniosek o najem lokalu mieszkalnego w Wydziale Zasobów Lokalowych w dniu 19.07.2005 r. Wniosek został poświadczony przez Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum Wola” oraz podpisany przez Panią Beatę Różycką uprzedzoną o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za podanie informacji niezgodnych z prawdą. Analiza dokumentów złożonych w Wydziale Zasobów Lokalowych nie wykazała uchybień obowiązującym procedurom.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w dniu 23.11.2005 r. przez Komisję Mieszkaniową, /spełnione zostały 2 kryteria z uchwały nr XLIII/1010/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. dochodowe i dot. powierzchni zajmowanego lokalu, wzięto też pod uwagę stan zdrowia wnioskodawczyni/, Państwo Różyccy umieszczeni zostali na liście osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na rok 2006 r.
Zarząd Dzielnicy uchwałą z dnia 14 lutego 2006 r. zatwierdził w/w listę.

Wobec podejrzenia próby wyłudzenia lokalu komunalnego, podjąłem następujące kroki celem wyjaśnienia sprawy:

  • Poinformowałem Prezydenta m. st. Warszawy o zaistniałej sytuacji.
  • Wystąpiłem do Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu z prośbą o pilne przeprowadzenie kontroli.
  • Wezwałem Państwa Różyckich do osobistego stawienia się w Urzędzie m. st. Warszawy Dzielnicy Wola.
  • Wystąpiłem do właściciela lokalu przy ul. Wolskiej 75 oraz do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum Wola”, w której zasobach znajduje się lokal podany we wniosku z zapytaniem, czy zameldowani mieszkają w tym lokalu.
  • Zwróciłem się z prośbą do Urzędu Gminy Leszno o udzielenie informacji, kto jest właścicielem nieruchomości, na której terenie Państwo Różyccy najprawdopodobniej mieszkają.
  • 28 kwietnia 2006 r. ustalono, że dzieci Państwa Różyckich uczęszczają do SP w Lesznie.
  • Na mój wniosek przeprowadzona została wizja lokalna w mieszkaniu znajdującym się w budynku przy ul. Wolskiej 75, w wyniku której ustalono, że Rodzina Różyckich najprawdopodobniej nigdy nie przebywała w przedmiotowym lokalu.
  • 8. Przeprowadzono również wizję lokalną w budynku przy ul. Chłodnej – ustalono, że P. Różyccy nie wprowadzili się do lokalu komunalnego.

Powyższe czynności nie wynikają z obowiązujących procedur i nie są wykonywane w każdej sprawie.

O wszystkich dalszych krokach zmierzających do wyjaśnienia sprawy media będą na bieżąco powiadamiane.

Data opublikowania: 28 kwietnia 2006

Kategorie: ,

Inne aktualności

Uruchamiamy wolskie stacje metra.

Stacje Płocka, Młynów i Księcia Janusza już jutro będą otwarte. Tym samym od soboty 4 kwietnia linia metra M2 wydłuży się o trzy kolejne przystanki. Przejazd podziemną koleją ze stacji Trocka w głąb Woli zajmie niewiele ponad dwadzieścia minut. – Sieć warszawskiego metra powiększa się...

Więcej

Obniżenie czynszu z powodu epidemii koronawirusa

Zarząd Dzielnicy Wola, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, ustalił zasady jednokrotnego obniżenia czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych usytuowanych...

Zdjęcie ukazujące remont ulicy Górczewskiej

Metro oddaje Górczewską – otwarcie odcinka Płocka-Prymasa

Odcinek ulicy Górczewskiej pomiędzy al. Prymasa Tysiąclecia a ulicą Płocką będzie znowu dostępny dla kierowców. Wykonawca wolskiego odcinka II linii...