Stop przemocy na Woli – szkolenie


Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy oraz Ośrodek Pomocy Zdrowiu, ul. Bellottiego 1 zapraszają do udziału w nieodpłatnym szkoleniu dla osób pracujących w instytucjach i placówkach organizacji pozarządowych na rzecz ofiar przemocy w Dzielnicy Wola.

Oferta obejmuje cykl czterech wykładów, 12 godzin warsztatów oraz konsultacje grupowe.

Program wykładów obejmuje następujące zagadnienia:

  • rozpoznanie i diagnoza przemocy,
  • mity i stereotypy związane ze stosowaniem przemocy,
  • współpraca służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy,
  • pierwszy kontakt z ofiarą,
  • poznanie zasad mediacji i możliwości zastosowania jej w procesie przemocy,
  • edukacja dotycząca resocjalizacji sprawców przemocy.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień oraz specjalistę Treningów Zapobiegania Agresji i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zakładane rezultaty to nabycie wiedzy teoretycznej i podniesienie kwalifikacji osób pracujących na rzecz ofiar przemocy.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. Szkolenie przewidziane jest w terminie czerwiec – wrzesień 2006r.

Osoby zainteresowane udziałem w tym projekcie proszone są o imienne zgłoszenie
e-mail: spoleczny@wola.waw.pl
tel. (+48) 022 504 84 56
w terminie do dnia 25 maja 2006

Data opublikowania: 23 maja 2006

Kategorie: , , , ,

Inne aktualności

Apel o ograniczenie koszenia i nieużywanie dmuchaw

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy skierował apel do zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych o ograniczenie koszenia trawników oraz zaprzestanie używania dmuchaw. Takie działanie pomoże zmagazynować więcej wody, zmniejszy hałas w mieście i wpłynie na lepszą jakość powietrza. Zwracam się z apelem o rozważenie zaprzestania...

Więcej

14 sierpnia urząd będzie nieczynny

W piątek, 14 sierpnia Urząd m.st. Warszawy oraz Urzędy Dzielnic będą nieczynne, w zamian za święto przypadające 15 sierpnia (sobota)....

Piknik historyczno – edukacyjny z okazji 100 – lecia Bitwy Warszawskiej

Burmistrz Krzysztof Strzałkowski wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zapraszają w dniach 12 – 14 sierpnia 2020...