Stop przemocy na Woli – szkolenie


Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy oraz Ośrodek Pomocy Zdrowiu, ul. Bellottiego 1 zapraszają do udziału w nieodpłatnym szkoleniu dla osób pracujących w instytucjach i placówkach organizacji pozarządowych na rzecz ofiar przemocy w Dzielnicy Wola.

Oferta obejmuje cykl czterech wykładów, 12 godzin warsztatów oraz konsultacje grupowe.

Program wykładów obejmuje następujące zagadnienia:

  • rozpoznanie i diagnoza przemocy,
  • mity i stereotypy związane ze stosowaniem przemocy,
  • współpraca służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy,
  • pierwszy kontakt z ofiarą,
  • poznanie zasad mediacji i możliwości zastosowania jej w procesie przemocy,
  • edukacja dotycząca resocjalizacji sprawców przemocy.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień oraz specjalistę Treningów Zapobiegania Agresji i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zakładane rezultaty to nabycie wiedzy teoretycznej i podniesienie kwalifikacji osób pracujących na rzecz ofiar przemocy.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. Szkolenie przewidziane jest w terminie czerwiec – wrzesień 2006r.

Osoby zainteresowane udziałem w tym projekcie proszone są o imienne zgłoszenie
e-mail: spoleczny@wola.waw.pl
tel. (+48) 022 504 84 56
w terminie do dnia 25 maja 2006

Data opublikowania: 23 maja 2006

Kategorie: , , , ,

Inne aktualności

„Świetlica Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima

W środę 9 czerwca br. odbyła się symboliczna uroczystość otwarcia „Świetlicy Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima. Wzięły w niej udział dzieci z klasy 3b z nauczycielem świetlicy, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Pani Hanny Krupy, dyrektora szkoły. Rodzice opowiedzieli o tym,...

Więcej
Grafika przedstawia numer telefonu na infolinię dot. przekształceń użytkowania wieczystego

PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO – INFOLINIA

Szanowni Państwo, zależy nam na sprawnym prowadzeniu spraw związanych z przekształceniami użytkowania wieczystego. Dlatego w Urzędzie Dzielnicy Wola działa w...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Spis powszechny: 12 czerwca dniem otwartym!

W sobotę, w 18 punktach w całej Warszawie, można dokonać samospisu w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego 2021. W tym...