Stop przemocy na Woli – szkolenie


Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy oraz Ośrodek Pomocy Zdrowiu, ul. Bellottiego 1 zapraszają do udziału w nieodpłatnym szkoleniu dla osób pracujących w instytucjach i placówkach organizacji pozarządowych na rzecz ofiar przemocy w Dzielnicy Wola.

Oferta obejmuje cykl czterech wykładów, 12 godzin warsztatów oraz konsultacje grupowe.

Program wykładów obejmuje następujące zagadnienia:

  • rozpoznanie i diagnoza przemocy,
  • mity i stereotypy związane ze stosowaniem przemocy,
  • współpraca służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy,
  • pierwszy kontakt z ofiarą,
  • poznanie zasad mediacji i możliwości zastosowania jej w procesie przemocy,
  • edukacja dotycząca resocjalizacji sprawców przemocy.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień oraz specjalistę Treningów Zapobiegania Agresji i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zakładane rezultaty to nabycie wiedzy teoretycznej i podniesienie kwalifikacji osób pracujących na rzecz ofiar przemocy.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. Szkolenie przewidziane jest w terminie czerwiec – wrzesień 2006r.

Osoby zainteresowane udziałem w tym projekcie proszone są o imienne zgłoszenie
e-mail: spoleczny@wola.waw.pl
tel. (+48) 022 504 84 56
w terminie do dnia 25 maja 2006

Data opublikowania: 23 maja 2006

Kategorie: , , , ,

Inne aktualności

Miniatura 72665

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie remontu 3 obiektów upamiętniających oraz przeprowadzenie profilaktyki konserwatorskiej 121 miejsc pamięci narodowej i pomników usytuowanych na terenie dzielnicy Wola.

Tryb Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia  Rodzaj Usługi Wartość (limit): Zamówienie publiczne poniżej 130 000 złotych Telefon: 22 325 66 11 Fax: E-mail: wola.wku@um.warszawa.pl Data zamieszczenia postępowania: 2021-05-….. Termin składania ofert: 2021-05-19 16:00 Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: – Pliki: 1.      Skan...

Więcej
Dziecko, piłka nożna, radość na twarzy

Dzielnicowe Spotkania Piłkarskie „Better Together” – edycja wiosenna

W sobotni poranek, 8 maja rozpoczęła się wiosenna edycja Dzielnicowych Spotkań Piłkarskich „BETTER TOGETHER”.  Mecze rozgrywane są na boisku przy...

PIERWSZE WARSZTATY Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ MAŁYM DZIECIOM – ZOBACZ JAK BYŁO.

W dniu 11 maja br. odbyły się pierwsze warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej małym dzieciom. Zajęcia są bezpłatne, dedykowane...