Ogólnopolska kampania antynarkotykowa dla rodziców 2006


Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy po raz kolejny jest realizatorem Ogólnopolskiej Kampanii Antynarkotykowej pod hasłem

Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem. Bliżej siebie – dalej od narkotyków.

Kampanię organizuje Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Skierowana jest ona do rodziców młodzieży w wieku szkolnym, szczególnie narażonej na niebezpieczeństwo zażywania narkotyków. W kampanię włączyły się wszystkie dzielnice Warszawy – również Wola. Za jej przebieg odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kampania ma charakter społeczny i profilaktyczny.

Zwiększa się dostępność narkotyków wśród młodzieży!

W środowiskach młodzieżowych obserwuje się modę na zażywanie narkotyków, a narkotyki miękkie coraz częściej zyskują przyzwolenie społeczne

Celem kampanii antynarkotykowej dla rodziców jest:

 • aktywny i merytorycznie głębszy udział rodziców w zapobieganiu używaniu narkotyków przez ich dorastające dzieci poprzez nawiązywanie i podtrzymywanie porozumienia z dziećmi
 • zwrócenie uwagi na ryzyko używania narkotyków przez ich dzieci
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat narkotyków
 • pośrednio: promocja Antynarkotykowego Telefonu Zaufania 801 199 990
 • promocja antynarkotykowej poradni internetowej www.poradnia.org.pl
 • wzrost świadomości rodziców, że aby uchronić dziecko przed niewłaściwą reakcją w konfrontacji z narkotykami należy dbać o trwałość, częstość i jakość merytoryczną oraz emocjonalną relacji rodzinnych – zwłaszcza szczerych i trwałych kontaktów z dziećmi opartych na pełnym porozumieniu.
 • nakłonienie rodziców do poszerzania wiedzy na temat wychowania i wiedzy dotyczącej narkotyków i narkomanii
 • zachęcenie rodziców do podejmowania głębszych rozmów z dziećmi, w tym też o narkotykach
 • uświadomienie rodzicom, że aby uchronić dziecko przed narkotykami muszą być ich partnerami i autorytetami, wspierać w kształtowaniu postaw dojrzałych i asertywnych oraz mieć na temat narkotyków wiedzę
 • wzbudzenie empatii (pokazanie, że ten trudny u dziecka okres dojrzewania można kształtować)

Używanie narkotyków przez młodzież szkolną

W 2005 roku zostały przeprowadzone ogólnopolskie badania ankietowe z młodzieżą klas trzecich gimnazjum i klas drugich szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki tych badań wskazują, że używanie narkotyków przez nastolatków jest zjawiskiem coraz bardziej rozpowszechnionym.

Chęć spróbowania narkotyków deklaruje ponad 22% uczniów z trzecich klas gimnazjów oraz niemal 38% uczniów z drugich klas szkół ponadgimnazjalnych.

Narkotykami najczęściej wskazywanymi przez młodzież jako te, które zażyła chociaż raz w życiu, są: marihuana i haszysz (14,2 % gimnazjalistów klas trzecich i 31,5 % uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych), leki uspakajające i nasenne bez przepisu lekarza (15,1 % w pierwszej grupie i 19 % w drugiej grupie). W grupie gimnazjalistów narkotykiem, który miał również dużo wskazań były substancje wziewne – 7,5 % respondentów. W grupie ponadgimnazjalnej respondenci w znacznym odsetku wskazywali na amfetaminę – 12,4 %. Chłopcy najczęściej wskazywali marihuanę i haszysz, a dziewczęta na leki uspakajające i nasenne bez przepisu lekarza.

Miejscami, które młodzież wskazuje jako te, gdzie łatwo można dostać narkotyki są:

Według gimnazjalistów:

 • dyskoteka, bar – 34%,
 • mieszkanie dealera – 25,7%,
 • ulica park – 20,4%,
 • szkoła – 17,7%

Według licealistów:

 • dyskoteka, bar – 48,1 %,
 • mieszkanie dealera – 31,8 %,
 • ulica, park – 26,6 %,
 • szkoła – 24,9 %,

Janusz Sierosławski, Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2005 r., Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa 2005 r., Badanie zostało sfinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Pliki w załączeniu:

Bliżej siebie – dalej od narkotyków. Poradnik dla rodziców

Pliki

Data opublikowania: 20 lipca 2006

Kategorie: , , , ,

Inne aktualności

Uruchamiamy wolskie stacje metra.

Stacje Płocka, Młynów i Księcia Janusza już jutro będą otwarte. Tym samym od soboty 4 kwietnia linia metra M2 wydłuży się o trzy kolejne przystanki. Przejazd podziemną koleją ze stacji Trocka w głąb Woli zajmie niewiele ponad dwadzieścia minut. – Sieć warszawskiego metra powiększa się...

Więcej

Obniżenie czynszu z powodu epidemii koronawirusa

Zarząd Dzielnicy Wola, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, ustalił zasady jednokrotnego obniżenia czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych usytuowanych...

Zdjęcie ukazujące remont ulicy Górczewskiej

Metro oddaje Górczewską – otwarcie odcinka Płocka-Prymasa

Odcinek ulicy Górczewskiej pomiędzy al. Prymasa Tysiąclecia a ulicą Płocką będzie znowu dostępny dla kierowców. Wykonawca wolskiego odcinka II linii...