Dokończenie XXIII/2008 Sesji Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w dniu 20 maja 2008 r. godz. 15.00


Obrady rozpoczną się od pkt. 6b.:

6b.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta ST. Warszawy na lata 2008-2012.
7.Informacja o pracy Zarządu.
8.Informacje dla radnych.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Wolne wnioski i informacje.

Data opublikowania: 16 maja 2008

Kategorie: ,

Inne aktualności

Zajęcia psychologiczne dla dzieci i rodziców

Rodzicem być, sobą być – warsztaty psychologiczne online

Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo zaprasza na 5. edycję projektu „Rodzicem być – sobą być”, czyli nieodpłatne warsztaty online dla rodziców i dzieci. W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się, jak radzić sobie ze stresem oraz zadbać o siebie i najbliższych w sytuacji kryzysu. Zajęcia z...

Więcej

Akcja „Kupuj na Woli” – wspierajmy lokalnych przedsiębiorców

Dzielnica startuje z akcją „Kupuj na Woli”, której celem jest wspieranie lokalnych restauratorów oferujących dania na wynos oraz sklepikarzy świadczących...

Warszawa wspiera seniorów z Woli

Zgłoś się do Dzielnicowego Zespołu „Warszawa Wspiera”

Jeżeli: jesteś z grupy wysokiego ryzyka ze względu na wiek lub inne czynniki, nie masz wsparcia ze strony sąsiadów lub...