XXV/2008 Sesja Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w dniu 1 lipca 2008 r. godz. 14.00


Na podstawie art 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity) Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję w dniu 1 lipca 2008 roku o godz. 14.00 w sali sesji w gmachu Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy Al. Solidarności 90 XXV/2008 Sesję Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu obrad XXIV/2008 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
 2. Zaopiniowanie propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok (mat. nr 165).
 3. Zaopiniowanie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym umieszczony jest lokal przy Al. Solidarności 129/131, którego najemcą jest pan Jakub Biegaj (mat. nr 155).
 4. Zaopiniowanie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym umieszczony jest lokal przy ul. Jana Pawła II 35, którego najemcą jest pani Małgorzata Czernik-Zagdańska oraz pan Andrzej Zagdański (mat. nr 156).
 5. Zaopiniowanie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym umieszczony jest lokal przy ul. Miedzianej 10, którego najemcą jest pan Euzebiusz Buczkowski (mat. nr 157).
 6. Zaopiniowanie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym umieszczony jest lokal przy ul. Złotej 65, którego najemcą jest pan Jan Kukulski (mat. nr 158).
 7. Zaopiniowanie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym umieszczony jest lokal przy ul. Wawelberga 1, którego najemcą jest pan Mariusz Markiewicz (mat. nr 159).
 8. Zaopiniowanie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym umieszczony jest lokal przy ul. Tyszkiewicza 12a, którego najemcą jest pan Stanisław Popiołek (mat. nr 160).
 9. Zaopiniowanie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na której umieszczony jest lokal przy ul. Złotej 71, którego najemcą jest pani Dorota Gorzelewska (mat. nr 161).
 10. Zaopiniowanie projektu wykazu, na którym umieszczony jest lokal mieszkalny, przeznaczony do sprzedaży bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie ułamkowej części gruntu w nieruchomości wspólnej, w budynku przy ul. Raszei 4, stanowiącym własność m.st. Warszawy, położonym na terenie Dzielnicy Wola (mat. nr 162).
 11. Zaopiniowanie wniosku o obniżenie stawki czynszu o 50% za okres 1 miesiąca z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Dzielnej 74, którego najemcą jest pan Zenon Jankowski ( mat. nr 163).
 12. Wyrażenie opinii dotyczącej zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Pańskiej nr 80 stanowiącej działkę ewidencyjną nr 85/1, w obrębie 6-01-07, o pow. 5 462 m2, której użytkownikiem wieczystym jest „Acciona Nieruchomości”Sp. z o.o.(mat. nr 164).
 13. Stanowisko Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w sprawie finansowania I i II etapu budowy II linii metra (mat. nr 166).
 14. Informacja o pracy Zarządu.
 15. Informacje dla radnych.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.

Materiały do odbioru w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy.
Przewodniczący
Rady Dzielnicy Wola
m. st. Warszawy
Dariusz Puścian

Pliki

Data opublikowania: 1 lipca 2008

Kategorie: ,

Inne aktualności

Warszawa wspiera seniorów z Woli

Zgłoś się do Dzielnicowego Zespołu „Warszawa Wspiera”

Jeżeli: jesteś z grupy wysokiego ryzyka ze względu na wiek lub inne czynniki, nie masz wsparcia ze strony sąsiadów lub rodziny,  jesteś w stanie pokryć koszt zakupów, jednak ze względu na podwyższone ryzyko nie wychodzisz z domu, nie jesteś w kwarantannie, nie jesteś objęty...

Więcej

Granty dla przedsiębiorczych kobiet.

Program Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet, to program, którego celem  jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez opracowanie albo opracowanie i wdrożenie...

Pomoc prawna także dla osób wykluczonych cyfrowo

Od 26 marca mieszkańcy mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej zdalnie przez adwokatów i radców. Także osoby wykluczone cyfrowo,...