XXVII/2008 Sesja Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w dniu 28 sierpnia 2008 r. godz. 14.00


XVIII Sesja Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w dniu 28 sierpnia 2008 r. godz. 14.00.

Na podstawie art 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję w dniu 28 sierpnia 2008 roku o godz. 14.00 w sali sesji w gmachu Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy Al. Solidarności 90 XXVII/2008 Sesję Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu obrad XXVI/2008 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

2. Zaopiniowanie propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2008 r. (mat. nr 168).

3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/70/2007 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. statutowo-regulaminowych (mat. nr 169).

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wskaźników opisujących kryteria wyborów obszarów w „Mikroprogramie Rewitalizacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na lata 2005-2013” (mat. nr 170).

5. Zaopiniowanie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym umieszczony jest lokal przy ul. Miedzianej 10, którego najemcą jest pan Euzebiusz Buczkowski (mat. nr 157).

6. Zaopiniowanie projektu wykazu, w którym umieszczony jest lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie ułamkowej części gruntu w nieruchomości wspólnej, w budynku przy ul. Czorsztyńskiej 2 w Warszawie, położonym na terenie Dzielnicy Wola (mat. nr 171).

7. Zaopiniowanie projektu wykazu, w którym umieszczony jest lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie ułamkowej części gruntu w nieruchomości wspólnej, w budynku przy ul. Baonu Zośka 4B w Warszawie, położonym na terenie Dzielnicy Wola (mat. nr 172).

8. Zaopiniowanie wniosku o jednorazowe ograniczenie wysokości czynszu za 1 miesiąc do kwoty 1079,74 zł netto z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Gibalskiego 1, którego najemcami są Włodzimierz Kamionek i Jarosław Surma (mat. nr 173).

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu pracy za I półrocze 2008 r. (mat. nr 174).

10. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2008 r. (mat. nr 175).

11. Informacja w sprawie aktualnego stanu prac nad zainstalowaniem sygnalizacji świetlnej oraz oznakowaniem przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Bema i Kasprzaka.

12. Informacja o pracy Zarządu.

13. Informacje dla radnych.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i informacje.

Materiały do odbioru w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy Wola.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Wola

m. st. Warszawy

Dariusz Puścian

Data opublikowania: 28 sierpnia 2008

Kategorie: ,

Inne aktualności

Zajęcia psychologiczne dla dzieci i rodziców

Rodzicem być, sobą być – warsztaty psychologiczne online

Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo zaprasza na 5. edycję projektu „Rodzicem być – sobą być”, czyli nieodpłatne warsztaty online dla rodziców i dzieci. W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się, jak radzić sobie ze stresem oraz zadbać o siebie i najbliższych w sytuacji kryzysu. Zajęcia z...

Więcej

Akcja „Kupuj na Woli” – wspierajmy lokalnych przedsiębiorców

Dzielnica startuje z akcją „Kupuj na Woli”, której celem jest wspieranie lokalnych restauratorów oferujących dania na wynos oraz sklepikarzy świadczących...

Warszawa wspiera seniorów z Woli

Zgłoś się do Dzielnicowego Zespołu „Warszawa Wspiera”

Jeżeli: jesteś z grupy wysokiego ryzyka ze względu na wiek lub inne czynniki, nie masz wsparcia ze strony sąsiadów lub...