Bezpieczna droga do szkoły


Na początku października w Zespole Szkół Integracyjnych nr 71 przy ul. Deotymy 37 odbył się finał akcji, na którym rozdano uczniom specjalne zestawy dla rowerzysty i pieszego. Każdy komplet składał się z kasku, kamizelki odblaskowej, oświetlenia rowerowego, opaski odblaskowej, itp. W kilku biorących udział w akcji wolskich szkołach przekazano 1000 takich zestawów.

Na spotkaniu z dziećmi pojawili się specjalni goście: W-ce Marszałek Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski, jeden ze współtwórców programu na Mazowszu i w Warszawie Z-ca Burmistrza Woli Pan Marek Sitarski i radna Joanna Tracz-Łaptaszyńska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wolskiej Rejonowej Policji Warszawa IV z ul. Żytniej, jak również Z-ca Burmistrza dzielnicy Wola Pan Mieczysław Zmysłowski.

Zanim jednak wręczyli prezenty, dzieci i młodzież obejrzała filmy edukacyjne „…tak, chcę być bezpieczny” oraz „Pierwsza pomoc”. Instruktaż dotyczył sposobów bezpiecznego zachowania się: na drodze oraz wobec obcych osób, psa, sztucznych ogni i narkotyków.

Na nasze pytanie: co najbardziej zapadło wam w pamięć, uczniowie odpowiadali różnie. Jedni wspominali: wobec obcego psa powinno się zachowywać spokojnie i nie uciekać gdy zaatakuje, inni krótkie: nie gadać z obcymi, a starsi chłopcy: nie brać dragów.

Te proste hasła mogą w przyszłości uratować im zdrowie lub życie. Akcja ma być kontynuowana w następnym roku.

Historia projektu:

Samorząd Województwa Mazowieckiego od 2002 roku realizuje, we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego oraz Komendantem Stołecznym i Komendantem Wojewódzkim Policji, program „Bezpieczna droga do szkoły”. Jednym z twórców programu od samego jego powstania – tj od 2002 roku był Pan Marek Sitarski, wtedy Zastępca Dyrektora Departamentu w Urzędzie Marszałkowskim, a aktualnie Zastępca Burmistrza dzielnicy Wola.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół na rowerach oraz poruszających się pieszo po drogach publicznych. Program polega na wspieraniu działań edukacyjnych w zakresie wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych i gimnazjach, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-2 gimnazjów.

Uczniowie objęci programem otrzymują bezpłatnie materiały dydaktyczne (podręczniki) oraz zestawy zawierające wyposażenie rowerzysty/pieszego (kaski rowerowe, kamizelki odblaskowe, oświetlenie do rowerów – lampka przednia i tylna, opaski odblaskowe, „smycze” z elementami odblaskowymi, itp.).

W latach 2002-2010 do mazowieckich szkół trafiło wiele tysięcy kompletów oświetlenia do rowerów, kamizelek i innych drobnych elementów odblaskowych zakupionych ze środków samorządu.

W roku 2006 dzieci z Mazowsza wzięły udział w konkursie na scenariusz do filmu „Bezpieczna droga do szkoły”.

Program był realizowany także na warszawskiej Woli:

  • 18 IV 2007 r. – Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego ul. Jana Brożka 15 – premiera filmu pt: „…tak, chcę być bezpieczny”. Film składa się z pięciu rozdziałów: droga, obcy, pies, fajerwerki, narkotyki. W każdym z nich przedstawiona jest krótka fabularyzowana historia opisująca konkretną sytuację, w której znaleźli się kilku i kilkunastoletni bohaterowie filmu. Widzowie mogą zobaczyć dwie hipotetyczne wersje wydarzeń, których finał zależy od właściwej lub niewłaściwej decyzji bohatera. Decyzje te są na bieżąco komentowane przez zawodowego narratora – przedstawiciela wolskiej komendy Policji. W filmie znalazły się także wypowiedzi ekspertów – jak np. tresera psów, tłumaczącego jak należy zachować się w stosunku do agresywnego psa.

Zrealizowany materiał jest pomocą dydaktyczną w trakcie lekcji wychowawczych w mazowieckich szkołach podstawowych i gimnazjach. Stanowi punkt wyjścia do szerszej dyskusji na temat przedstawionych w nim zagrożeń.

W pierwszym etapie akcji, programem objęte zostały niżej wymienione wolskie szkoły:

  • 2 XII 2009 r. – Szkoła Podstawowa nr 148 ul. Ożarowska 69 – zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – dla klas czwartych i klas piątych.
  • 11 XII 2009 r. – Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego ul. Jana Brożka 15 w Warszawie zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – dla klas piątych.
  • 17 VI 2010 r. – Hala sportowa „Koło” ul. Obozowa 60 – akcja informacyjno – edukacyjna „Bezpieczny uczeń” – dla klas pierwszych szkół podstawowych.
  • 7 X 2010 r. – Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 ul. Deotymy 37 zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i pierwszej pomocy przed medycznej dla klas pierwszych Gimnazjum nr 51 im. Bolesława Prusa przy ul. Jana Olbrachta 48/56 oraz dla Zespołu Szkół Integracyjnych nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego (Gimnazjum nr 52 – klasy pierwsze i drugie Szkoła Podstawowa nr 317 – klasy czwarte, piąte i szóste) przy ul. Deotymy 37.

W naszej dzielnicy, dzięki uprzejmości i znakomitej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – a przede wszystkim osobistemu zaangażowaniu Pana Marszałka Ludwika Rakowskiego, w naszych szkołach zostało rozdane ponad 1000 zestawów poprawiających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. W cały cykl akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły” zaangażowana była również Radna naszej dzielnicy Pani Joanna Tracz – Łaptaszyńska.

Zgodnie z uzgodnieniami akcja propagowania bezpiecznych zachowań wśród wolskich uczniów będzie prowadzona w roku następnym. Założeniem docelowym jest, aby wszyscy uczniowie wolskich szkół byli objęci szkoleniem z zakresu Bezpieczeństwa.

Data opublikowania: 13 października 2010

Kategorie: ,

Inne aktualności

Warszawa wspiera seniorów z Woli

Zgłoś się do Dzielnicowego Zespołu „Warszawa Wspiera”

Jeżeli: jesteś z grupy wysokiego ryzyka ze względu na wiek lub inne czynniki, nie masz wsparcia ze strony sąsiadów lub rodziny,  jesteś w stanie pokryć koszt zakupów, jednak ze względu na podwyższone ryzyko nie wychodzisz z domu, nie jesteś w kwarantannie, nie jesteś objęty...

Więcej

Granty dla przedsiębiorczych kobiet.

Program Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet, to program, którego celem  jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez opracowanie albo opracowanie i wdrożenie...

Pomoc prawna także dla osób wykluczonych cyfrowo

Od 26 marca mieszkańcy mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej zdalnie przez adwokatów i radców. Także osoby wykluczone cyfrowo,...