Mieszkańcy odwiedzili Miasteczko Pomocowo – Zdrowotne


Mieszkańcy Woli w ramach Miasteczka Pomocowo – Zdrowotnego umiejscowionego przy ul. Chłodnej w dniu 22 września b.r. mieli okazję skorzystać z ciekawych badań, konsultacji i porad:

 

Badania:

słuchu w ambulansie, densytometryczne z przedramienia, mammograficzne w ambulansie, stomatologiczne dla dzieci i młodzieży wraz z fluoryzacją, pomiar ciśnienia tętniczego, rekrutacja potencjalnych dawców szpiku kostnego, pomiary: tkanki tłuszczowej, zapotrzebowania na kalorie, wieku biologicznego, zawartości wody w organizmie, wieku metabolicznego.

Konsultacje specjalistyczne:

profilaktyka raka piersi oraz szyjki macicy, w tym nauka samobadania piersi na fantomie, porady psychologiczne, poradnictwo dot. leczenia osteoporozy, porady dot. profilaktyki i rehabilitacji, poradnictwo dot. rzucenia palenia, porady dotyczące aktywności fizycznej i odżywiania w odniesieniu do wyników pomiarów tkanki tłuszczowej, edukacja zdrowotna, konsultacje położnej oraz lekarza ginekologa-położnika, edukacja na temat profilaktyki nowotworów urologicznych: prostaty, nerki, jądra, pęcherza moczowego, konsultacje i poradnictwo na temat profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia raka jelita grubego, porady psychologa i trenera zdrowia – jak żyć zdrowiej i co służy naszemu zdrowiu, a co szkodzi, konsultacje dot. choroby stwardnienia rozsianego.

Poradnictwo i pomoc społeczna:

konsultacje dot. przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, informacje dot. lokalnych działań na rzecz seniorów, informacje nt. wolskiej oferty pomocy społecznej,porady pracowników socjalnych,prezentacja innowacyjnej formy pomocy społecznej – sklep socjalny.

Poradnictwo dot. osób z niepełnosprawnością:

porady i konsultacje dot. pracy z osobą z niepełnosprawnością, w tym poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), konsultacje nt. zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, udzielanie informacji o projekcie ,,Integracja dla samodzielności”.

Zagospodarowanie czasu wolnego:

oferta zajęć, kół zainteresowań, związków przy Ośrodku Kultury im. Żeromskiego i w ramach podległych placówek.

Aktywizacja:

pokaz sztuczek z samoobrony dla kobiet, pokazowe ćwiczenia zdrowotne – zdrowy kręgosłup, prawidłowa rozgrzewka, jak umiejętnie się rozciągnąć po ćwiczeniach, pokaz ćwiczeń taoistycznego tai chi połączony z nauką pierwszych ruchów dla osób chętnych gry i zabawy dla dzieci (m.in. malowanie buziek, zajęcia plastyczne).

Prezentacja lokalnej oferty działań na rzecz dzieci i młodzieży:

konsultacje i oferty w zakresie zatrudnienia, kształcenia i wychowania młodzieży, która nie ukończyła 25 roku życia. Informacja o działaniach Ochotniczych Hufców Pracy umożliwiających młodzieży zdobycie wykształcenia na poziomie gimnazjalnym i ponad gimnazjalnym oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych, konsultacje dot. pośrednictwa prac krótkoterminowych i stałych, giełd pracy, targów pracy oraz poradnictwa zawodowego, doradztwo i poradnictwo dot. edukacji seksualnej, dojrzewania, antykoncepcji i zdrowia seksualnego, „Zdrowa Planeta” – prezentacja programu, w tym zabawy i gry dla najmłodszych, rozdawanie książki dla dzieci p.t. „A Zosia ma raka na smyczy” – wyjaśniającej dziecku sytuację zachorowania na nowotwór przez osobę z rodziny, informacje o klubie dziennego pobytu dla małych dzieci, oferta zajęć dla młodzieży w ramach klubu gimnazjalisty.

Zdrowa przekąska – plasterki z owoców i warzyw np. jabłka, buraka, marchwi i pomidora, chrupiącego sera – bez tłuszczu, soli, cukru ani sztucznych barwników.

 

 

Do Miasteczka Pomocowo – Zdrowotnego zaprosili:

Allen Carr Polska

Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Centrum Medyczne Synexus

Fundacja Jeden Drugiemu

Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja

Gravity Health & Fitness

Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej WTZ

Konert Aparaty Słuchowe

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Ośrodek Dawców Szpiku Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON

Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

„Paula” Firma Produkcyjo-Handlowa

Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski

Pedagogiczna Spółdzielnia Socjalna BabyBoom

Stomatolog Jarosław Aleksandrowicz

Stowarzyszenie Europacolon Polska  

Stowarzyszenie Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych OZON

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – Ośrodek PARTNERZY

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO – Klub Gimnazjalny

Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce

Szpital Medyczny IBIS i Sensor Cliniq         

Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej

Teatr na Woli im. Tadeusza Łomnickiego

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Data opublikowania: 2 października 2012

Kategorie: , , ,

Inne aktualności

Miniatura 72665

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie remontu 3 obiektów upamiętniających oraz przeprowadzenie profilaktyki konserwatorskiej 121 miejsc pamięci narodowej i pomników usytuowanych na terenie dzielnicy Wola.

Tryb Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia  Rodzaj Usługi Wartość (limit): Zamówienie publiczne poniżej 130 000 złotych Telefon: 22 325 66 11 Fax: E-mail: wola.wku@um.warszawa.pl Data zamieszczenia postępowania: 2021-05-….. Termin składania ofert: 2021-05-19 16:00 Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: – Pliki: 1.      Skan...

Więcej
Dziecko, piłka nożna, radość na twarzy

Dzielnicowe Spotkania Piłkarskie „Better Together” – edycja wiosenna

W sobotni poranek, 8 maja rozpoczęła się wiosenna edycja Dzielnicowych Spotkań Piłkarskich „BETTER TOGETHER”.  Mecze rozgrywane są na boisku przy...

PIERWSZE WARSZTATY Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ MAŁYM DZIECIOM – ZOBACZ JAK BYŁO.

W dniu 11 maja br. odbyły się pierwsze warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej małym dzieciom. Zajęcia są bezpłatne, dedykowane...