WOLA NA ZDROWIE – inauguracja programu i nieodpłatne badania


15 marca Dzielnica Wola wraz z Fundacją „Wygrajmy zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja zainaugurowały program pn. „Wola na zdrowie”.

W imieniu Dzielnicy Wola Pan Mieczysław Zmysłowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola przywitał przybyłych mieszkańców i zaznaczył jak ważna jest profilaktyka w dbaniu o zdrowie. Zachęcił  do wzięcia udziału w nieodpłatnych badaniach i konsultacjach w ramach programu „Wola na zdrowie” oraz podziękował Fundacji za dotychczasowe wspólne działania na rzecz zdrowia mieszkańców.

Pan Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji „Wygrajmy zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja, poinformował o planowanych działaniach w ramach programu oraz zachęcił mieszkańców do zadbania o swoje zdrowie i skorzystanie z szerokiej gamy specjalistów w ramach oferty programu.

Zasady zdrowego stylu życia oraz rekomendowane sposoby na dbanie o zdrowie na co dzień przedstawiła Pani Joanna Blinka, trener zdrowia i psychoonkolog. Podkreśliła, że oprócz zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej bardzo duże znaczenie mają relacje międzyludzkie, jak również umiejętność radzenia sobie ze stresem.

_______________________________________

Już 16 marca mieszkańcy skorzystali z nieodpłatnych badań.

W Szkole Podstawowej Nr 234 im. Juliana Tuwima przy ul. Esperanto 5 czekali lekarze kardiolodzy oraz badania: EKG, pomiar ciśnienia i pomiar cholesterolu.

W ramach programu „WOLA na ZDROWIE” zbadało się już ponad 100 osób.

____________________________

 

Badania odbywają się w soboty w godz. 9.00-15.00 (zapisy telefoniczne pod nr 516 705 065).

Zapraszamy na kolejne badania:

●23 III profilaktyka urologiczna – Szkoła Podstawowa Nr 148 im.
Hugona Kołłątaja, ul. Ożarowska 69

Konsultacje lekarzy urologów dla kobiet i mężczyzn (profilaktyka raka prostaty, przerostu gruczołu krokowego, NTM, i innych problemów urologicznych), badania: „per rectum”, pomiar ciśnienia,

●13 IV profilaktyka cukrzycy – Gimnazjum Nr 47 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Grenady 16

Konsultacje lekarzy diabetologów, badania: pomiar poziomu cukru, pomiar ciśnienia, pomiar wagi i BMI,

●27 IV profilaktyka chorób oczu (okulistyka) – Gimnazjum Nr 51 im. Bolesława Prusa, ul. Olbrachta 48/56
Konsultacje lekarzy okulistów, badania: badania okulistyczne,

●11 V profilaktyka otyłości – Szkoła Podstawowa Nr 148 im. Hugona Kołłątaja, ul. Ożarowska 69
Konsultacje dietetyka, badania: pomiar zawartości tłuszczu w ciele, pomiar wagi i BMI,

●25 V profilaktyka chorób układu krążenia – Szkoła Podstawowa Nr 234 im. Juliana Tuwima, ul. Esperanto 5
Konsultacje lekarza kardiologa,  badania: EKG, pomiar ciśnienia, pomiar cholesterolu,

●8 VI profilaktyka urologiczna – Gimnazjum Nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Grenady 16
Konsultacje lekarzy urologów dla kobiet i mężczyzn (profilaktyka raka prostaty, przerostu gruczołu krokowego, NTM, i innych problemów urologicznych, badania „per rectum”, pomiar ciśnienia,

●16 VI Finał programu – Piknik „Wolski Korowód”, Park im. gen. J. Sowińskiego
Konsultacje trenera zdrowia i dietetyka, badanie poziomu cukru we krwi, zawartości tłuszczu w ciele, pomiar ciśnienia, wagi.

______________

Zachęcamy, aby przekazać informację bliskim i znajomym.
Rzadko zdarza się okazja, aby tyle badań i specjalistów było od ręki i nieodpłatnie!

 

„Wola na zdrowie” to program umożliwiający mieszkańcom poddanie się nieodpłatnym badaniom profilaktycznym oraz skonsultowanie wyników ze specjalistami. Celem programu jest zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz promowanie zdrowego stylu życia.

 

Więcej informacji na stronie www.wygrajmyzdrowie.pl

Pliki

Inne aktualności

Miniatura 72665

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie remontu 3 obiektów upamiętniających oraz przeprowadzenie profilaktyki konserwatorskiej 121 miejsc pamięci narodowej i pomników usytuowanych na terenie dzielnicy Wola.

Tryb Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia  Rodzaj Usługi Wartość (limit): Zamówienie publiczne poniżej 130 000 złotych Telefon: 22 325 66 11 Fax: E-mail: wola.wku@um.warszawa.pl Data zamieszczenia postępowania: 2021-05-….. Termin składania ofert: 2021-05-19 16:00 Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: – Pliki: 1.      Skan...

Więcej
Dziecko, piłka nożna, radość na twarzy

Dzielnicowe Spotkania Piłkarskie „Better Together” – edycja wiosenna

W sobotni poranek, 8 maja rozpoczęła się wiosenna edycja Dzielnicowych Spotkań Piłkarskich „BETTER TOGETHER”.  Mecze rozgrywane są na boisku przy...

PIERWSZE WARSZTATY Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ MAŁYM DZIECIOM – ZOBACZ JAK BYŁO.

W dniu 11 maja br. odbyły się pierwsze warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej małym dzieciom. Zajęcia są bezpłatne, dedykowane...