Punkty nieodpłatnych porad prawnych w Dzielnicy Wola

 

1. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Wola
Urząd Dzielnicy Wola, ul. Żelazna 99 pok. 301 (III piętro)
: 22 443 57 60

Punkt prowadzi działalność skierowaną  do osób: będących w kryzysie, uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających  w tym osób niepełnosprawnych, członków rodzin osób uzależnionych, doświadczających przemocy, stosujących przemoc.

Dyżury prawników: wtorek w godz. 9.00-16.00, środa w godz. 12.30-17.30.

Na konsultacje obowiązują zapisy (poniedziałek-środa w godz. 12.00-16.00, czwartek-piątek w godz. 8.00-12.00).

2. Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
i Nieodpłatna Pomoc Prawna w Dzielnicy Wola
,
Żelazna 99 pok. 15 (parter)

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez doradców organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS (z siedzibą ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa).

Poniedziałek godz. 10.00-14.00, wtorek-piątek godz. 8.00-12.00.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata i radcę prawnego.

Poniedziałek godz. 14.00-18.00, wtorek-piątek godz. 12.00-16.00.

Zapisy pod numerem 19115; Kalendarz zapisów dostępny jest również na stronie https://nieodplatnapomocprawna.um.warszawa.pl/

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie:

  • prawa pracy,
  • prawa cywilnego,
  • prawa karnego,
  • prawa administracyjnego,
  • ubezpieczenia społecznego,
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • prawa celnego, dewizowego i handlowego,
  • przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie stosowane jest w odniesieniu do problemów, których rozwiązanie wymaga bardziej wnikliwego zanalizowania sytuacji życiowej obywatela i źródeł problemu. Obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości prawnej z zakresu przysługujących uprawnień
i wypełniania obowiązków obywatelskich, a także zrozumienia konsekwencji dokonanych wyborów rozwiązania problemów. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Więcej informacji pod numerem 19115 lub na stronie: http://www.um.warszawa.pl/nieodplatnapomocprawna#

3. Punkty Biura Porad Obywatelskich, ul. Żytnia 64 (Wypożyczalnia nr 73), środy w godzinach 12.00-16.00 (zapisy osobiste od godziny 9.00 w środy).

4. Okręgowy Inspektorat Pracy, ul. Płocka 11/13, tel. 22 667 65 00 lub 801 002 006 (poradnictwo w zakresie prawa pracy).

5. Rzecznik Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, tel.800 190 590 (poradnictwo w zakresie praw pacjenta).

 

Data opublikowania: 31 marca 2014

Kategorie: , ,

Inne aktualności

Spotkania szkoleniowe w zakresie doradztwa zawodowego na Woli

W ramach wsparcia doradztwa zawodowego i promowania szkół zawodowych w dniach 3 – 6 lutego br. odbyły się spotkania szkoleniowe „Czas dla zawodowców na Woli”. Szkolenia zorganizowane były w ośmiu wolskich zespołach szkół kształcący w zawodach. W spotkaniach uczestniczyli doradcy zawodowi, pedagodzy i wychowawcy...

Więcej

„Zima w mieście” na Woli

Przedstawiciele delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola uczestniczyli w zajęciach organizowanych ramach akcji „Zima w mieście” przez...

Wolska Zbiórka Krwi- Rusza kolejna edycja

Dzielnica Wola zaprasza do udziału w kolejnych Wolskich Zbiórkach Krwi w roku 2020. Do podzielenia się zdrowiem zapraszamy w tym...