Punkty nieodpłatnych porad prawnych w Dzielnicy Wola

KOMUNIKAT

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z epidemią koronawirusa COVID-19, punkty porad z poniższej listy – wskazane w punktach 1-3 – zawieszają działalność do odwołania. Porady wskazane w pkt. 2. udzielane są zdalnie. Aby uzyskać poradę wystarczy wysłać maila na adres punktu wskazując preferowaną formę kontaktu. A w przypadku braku dostępu do Internetu wystarczy zadzwonić do Miejskiego Centrum Kontaktu pod numer 19115.

1. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Wola
Urząd Dzielnicy Wola, ul. Żelazna 99 pok. 301 (III piętro)
: 22 443 57 60

Punkt prowadzi działalność skierowaną  do osób: będących w kryzysie, uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających  w tym osób niepełnosprawnych, członków rodzin osób uzależnionych, doświadczających przemocy, stosujących przemoc.

Dyżury prawników: wtorek w godz. 9.00-16.00, środa w godz. 12.30-17.30.

Na konsultacje obowiązują zapisy (poniedziałek-środa w godz. 12.00-16.00, czwartek-piątek w godz. 8.00-12.00).

2. Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
i Nieodpłatna Pomoc Prawna w Dzielnicy Wola
,
Żelazna 99 pok. 15 (parter)

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez doradców organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS (z siedzibą ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa).

Poniedziałek godz. 10.00-14.00, wtorek-piątek godz. 8.00-12.00.
E-mail: npongo33wola@um.warszawa.pl

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata i radcę prawnego.

Poniedziałek godz. 14.00-18.00, wtorek-piątek godz. 12.00-16.00.
E-mail: nppar32wola@um.warszawa.pl

Zapisy pod numerem 19115; Kalendarz zapisów dostępny jest również na stronie https://nieodplatnapomocprawna.um.warszawa.pl/

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie:

  • prawa pracy,
  • prawa cywilnego,
  • prawa karnego,
  • prawa administracyjnego,
  • ubezpieczenia społecznego,
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • prawa celnego, dewizowego i handlowego,
  • przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie stosowane jest w odniesieniu do problemów, których rozwiązanie wymaga bardziej wnikliwego zanalizowania sytuacji życiowej obywatela i źródeł problemu. Obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości prawnej z zakresu przysługujących uprawnień
i wypełniania obowiązków obywatelskich, a także zrozumienia konsekwencji dokonanych wyborów rozwiązania problemów. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Więcej informacji pod numerem 19115 lub na stronie: http://www.um.warszawa.pl/nieodplatnapomocprawna#

3. Punkty Biura Porad Obywatelskich, ul. Żytnia 64 (Wypożyczalnia nr 73), środy w godzinach 12.00-16.00 (zapisy osobiste od godziny 9.00 w środy).

4. Okręgowy Inspektorat Pracy, ul. Płocka 11/13, tel. 22 667 65 00 lub 801 002 006 (poradnictwo w zakresie prawa pracy).

5. Rzecznik Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, tel.800 190 590 (poradnictwo w zakresie praw pacjenta).

 

Data opublikowania: 31 marca 2014

Kategorie: , ,

Inne aktualności

Miniatura 70131

Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych

Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych, w szczególności artykułów chemii gospodarczej, na terenie Dzielnicy Wola http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/nazwa-zadania-konkursowego-dzia-ania-socjalno-pomocowe-na-rzecz-os-b-i-rodzin-w-tru Etap konkursu: Ogłoszony Termin składania ofert: środa, 28 października, 2020 – 16:00 Kategoria konkursu:...

Więcej
Miniatura 70129

Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Piaskowej 7

Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Piaskowej 7; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez...

Pomoc dla poszkodowanych mieszkańców Górczewskiej 181

Wspólnota Mieszkaniowa Górczewska 181 uruchomiła konto bankowe, należące do Wspólnoty, w celu zbiórki pieniędzy dla mieszkańców budynku H2, których nie stać na...