„ZDROWSZA PIĘKNIEJSZA” – W SOBOTĘ 24 MAJA CENTRUM ONKOLOGII ZAPRASZA NA NIEODPŁATNE BADANIA I PORADY Z OKAZJI DNIA MATKI


Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie serdecznie zaprasza już w najbliższą sobotę 24 maja 2014r. na akcję profilaktyczną z okazji Dnia Matki pod hasłem „Zdrowsza piękniejsza” w Centrum Onkologii-Instytucie, w CENTRUM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW, ul. Roentgena 5.

Akcja profilaktyczna jest zorganizowana w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem.

 W godzinach 9.00-15.00 będą wykonywane bezpłatne badania profilaktyczne, udzielane konsultacje i porady:

– badania cytologiczne

– badania mammograficzne (Panie w wieku 50 – 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat  nie   wykonały profilaktycznej mammografii lub po zaleceniu lekarza)

– badanie densytometryczne i spirometryczne wraz z poradą lekarza specjalisty

– porady dla osób chcących rzucić palenie tytoniu, pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu

– usg piersi po zaleceniu lekarza

– nauka samobadania piersi

– morfologia, TSH, poziom cukru

– pomiar ciśnienia tętniczego

– pomiar tkanki tłuszczowej

– porady ginekologiczne

– porady w zakresie profilaktyki raka jelita grubego

– porady w zakresie programu genetycznego

– porady dietetyka

– porady psychoonkologia

– porady z zakresu chorób nowotworowych skóry – badanie dermatoskopowe

– konsultacje onkologiczne

– porady z zakresu kosmetyki, podologii, wizażu, brafittingu, fryzjerstwa

– nauka nordic walking oraz ćwiczenia ogólnosprawnościowe

W celu rejestracji na badania niezbędny jest dowód osobisty i ubezpieczenie w ramach NFZ.

Więcej informacji o Dniu Otwartych Drzwi udzielają pracownicy Centrum Onkologii pod numerem telefonu 22 546 31 03 oraz na stronach: www.coi.pl; www.bezpłatnamammografia.pl; www.bezpłatnacytologia.pl.

Pliki

Inne aktualności

Miniatura 72665

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie remontu 3 obiektów upamiętniających oraz przeprowadzenie profilaktyki konserwatorskiej 121 miejsc pamięci narodowej i pomników usytuowanych na terenie dzielnicy Wola.

Tryb Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia  Rodzaj Usługi Wartość (limit): Zamówienie publiczne poniżej 130 000 złotych Telefon: 22 325 66 11 Fax: E-mail: wola.wku@um.warszawa.pl Data zamieszczenia postępowania: 2021-05-….. Termin składania ofert: 2021-05-19 16:00 Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: – Pliki: 1.      Skan...

Więcej
Dziecko, piłka nożna, radość na twarzy

Dzielnicowe Spotkania Piłkarskie „Better Together” – edycja wiosenna

W sobotni poranek, 8 maja rozpoczęła się wiosenna edycja Dzielnicowych Spotkań Piłkarskich „BETTER TOGETHER”.  Mecze rozgrywane są na boisku przy...

PIERWSZE WARSZTATY Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ MAŁYM DZIECIOM – ZOBACZ JAK BYŁO.

W dniu 11 maja br. odbyły się pierwsze warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej małym dzieciom. Zajęcia są bezpłatne, dedykowane...