„WOLA NA ZDROWIE” – NAJLEPSZĄ INICJATYWĄ PROZDROWOTNĄ ROKU 2013!


W piątek 6 czerwca 2014 r. Kapituła Nagrody uhonorowała akcję społeczną „WOLA NA ZDROWIE – profilaktyka chorób cywilizacyjnych” nagrodą SEKTOR 2013 za najlepszą inicjatywę pozarządową m.st. Warszawy w kategorii Zdrowie. Program „Wola na Zdrowie” realizowany był w roku 2013 przez Urząd Dzielnicy Wola wraz z Fundacją „Wygrajmy Zdrowie” im. Grzegorza Madeja – inicjatorem działań.

 

W ramach WOLA NA ZDROWIE od marca do czerwca 2013 odbyło się wiele spotkań, w ramach których nieodpłatnie przebadano i skonsultowano ze specjalistami stan zdrowia mieszkańców pod kątem profilaktyki chorób cywilizacyjnych takich jak:

  • Nadciśnienie tętnicze
  • Choroby układu krążenia
  • Cukrzyca
  • Nowotwory
  • Nietrzymanie moczu (NTM)
  • Otyłość
  • Choroby oczu.

 

Przebadaliśmy ponad 1000 osób. Dzięki współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny, część pacjentów, których stan wymagał dalszych konsultacji lub nawet interwencji w szpitalu, mogła bez oczekiwania w kolejkach skorzystać z fachowej pomocy. W trakcie akcji wykryto kilka przypadków poważnych zaburzeń układu krwionośnego zarówno u młodych jak i starszych osób, które nawet tego samego dnia zostały skierowane na specjalistyczne badania w szpitalu. – mówi Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji „Wygrajmy zdrowie” – laureata nagrody.

 

Mieszkańcy docenili możliwość szybkiej i fachowej wizyty lekarskiej, podczas której mogli skonsultować swoje wyniki i terapię, lub wykonać badania profilaktyczne i kontrolne. Największą popularnością cieszyły się zwłaszcza konsultacje kardiologiczne i okulistyczne. Pacjenci podkreślali, że czas oczekiwania na wizytę u specjalisty w ramach funduszu to ok. 3 a nawet 6 miesięcy. Usłyszałem od jednej z mieszkanek Stolicy, że „Takie akcje powinny odbywać się częściej i to we wszystkich dzielnicach. Cieszę się, że miałam okazję przebadać się i porozmawiać z tak empatycznymi i mądrymi lekarzami” – wspomina Szymon Chrostowski.

 

 

Wręczenie tytułu S3KTOR 2013 nastąpiło w dniu 6 czerwca br. w Klubie Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23. Do tegorocznej edycji konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2013 roku zgłoszono łącznie ponad 100 inicjatyw. Każda z nich odnosiła się do innego obszaru życia codziennego. Były więc takie, które skupiały się między innymi na pomocy społecznej, ekologii czy kulturze. W wyniku oceny przeprowadzonej przez merytoryczne Biura i Urzędy Dzielnic m.st. Warszawy, w porozumieniu z komisjami dialogu społecznego oraz dzielnicowymi komisjami dialogu społecznego, do nagrody głównej nominowanych zostało 40 inicjatyw w dziesięciu kategoriach. W każdej kategorii wybrano 1 inicjatywę.
 


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz laureatów w pozostałych kategoriach znajdują się na stronie www.ngo.um.warszawa.pl/s3ktor2013

 

 

Celem konkursu S3KTOR 2013 było wytypowanie dziesięciu najlepszych warszawskich inicjatyw 2013 roku, których realizatorami były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej, jako organizacje pozarządowe), oraz promocja działań warszawskich organizacji pozarządowych wśród mieszkańców Warszawy.

Inne aktualności

Miniatura 72665

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie remontu 3 obiektów upamiętniających oraz przeprowadzenie profilaktyki konserwatorskiej 121 miejsc pamięci narodowej i pomników usytuowanych na terenie dzielnicy Wola.

Tryb Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia  Rodzaj Usługi Wartość (limit): Zamówienie publiczne poniżej 130 000 złotych Telefon: 22 325 66 11 Fax: E-mail: wola.wku@um.warszawa.pl Data zamieszczenia postępowania: 2021-05-….. Termin składania ofert: 2021-05-19 16:00 Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: – Pliki: 1.      Skan...

Więcej
Dziecko, piłka nożna, radość na twarzy

Dzielnicowe Spotkania Piłkarskie „Better Together” – edycja wiosenna

W sobotni poranek, 8 maja rozpoczęła się wiosenna edycja Dzielnicowych Spotkań Piłkarskich „BETTER TOGETHER”.  Mecze rozgrywane są na boisku przy...

PIERWSZE WARSZTATY Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ MAŁYM DZIECIOM – ZOBACZ JAK BYŁO.

W dniu 11 maja br. odbyły się pierwsze warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej małym dzieciom. Zajęcia są bezpłatne, dedykowane...