„Spotkanie z tańcem i muzyką”


 „Spotkanie z tańcem i muzyką”

Jednym z ostatnich wydarzeń tegorocznych Wolskich Dni Seniora było wielkie „Spotkanie z tańcem i muzyką” zorganizowane przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki ARTBALE.

Wydarzenie odbyło się 28 października, w gościnnych murach Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85.

Spotkanie rozpoczęły przemówienia posła na sejm RP, Pana Michała Szczerby oraz naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Pana Mirosława Starzyńskiego.

Następnie swój kunszt pokazała grupa „Senioritki”, prezentując przykłady tańca w kole i zachęcając zgromadzonych do wspólnej zabawy.

Atrakcją wieczoru był pokaz i nauka tańca latynoskiego prowadzona przez parę taneczną Martę Domańską i Grzegorza Wieczoreka.

Dziękujemy wszystkim za udaną wspólną zabawę.

Data opublikowania: 31 października 2016

Kategorie: ,

Inne aktualności

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Dzielnica Wola m.st. Warszawy z okazji obchodzonego w dniu jutrzejszym Międzynarodowego Dnia Wolontariusza składa serdeczne życzenia wszystkim ludziom dobrej WOLI. Dziękujemy, że mimo codziennych obowiązków znajdujecie czas i siłę aby pomagać potrzebującym mieszkańcom Dzielnicy Wola. W tym trudnym czasie pandemii, szczególne podziękowania kierujemy do...

Więcej
Miniatura 70607

Obwieszczenie o zebraniu dowodów w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek złożony 18 września 2020 r., ostatecznie uzupełniony 2 listopada 2020 r. (pismo wpłynęło 9 listopada) przez PKP Cargo SA Centralny Zakład Spółki, ul. Przyce 17, 01-252 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji paliw z olejem napędowym o pojemności 30 m³ do tankowania pojazdów szynowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. ewid. nr 21/4 w obrębie 6-14-03 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. Gniewkowska).

Warszawa, 30 listopada 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.15.2020.KJE OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003...

Dziękują medykom kreśląc magiczne słowa.

Trwa niezwykła akcja w dwóch stołecznych domach kultury. Ich wolontariusze tworzą wielkoformatowe kartki, którymi w okresie przedświątecznym chcą podziękować pracownikom...