Bezpieczeństwo seniorów tematem zajęć w Spółdzielni Socjalnej Wola


W dniu 14 grudnia br. w Spółdzielni Socjalnej Wola przy ul. Smoczej 3 odbyło się spotkanie seniorek z przedstawicielami delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Tematem spotkania była profilaktyka dot. głównie wyłudzania pieniędzy od osób starszych metodami „na wnuczka”, „na policjanta”, „na gazownika” itp. Seniorki dowiedziały się jakie zachowania powinny budzić niepokój, gdzie szukać pomocy oraz jak postępować w przypadku odebrania podejrzanego telefonu.

Spotkanie było okazją do przypomnienia także innych zasad bezpieczeństwa. Funkcjonariusz Policji przedstawił konkretne zachowania   zwiększające prawdopodobieństwo stania się ofiarą kradzieży podczas robienia przedświątecznych zakupów.

Pracownicy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Wola przypomnieli zebranym jak ważne jest właściwe dbanie o dowód osobisty oraz z jakimi konsekwencjami może wiązać się jego dostanie w niepowołane ręce. Wysoki kredyt czy wypożyczony i nieoddany od kilku tygodni samochód to tylko niektóre z nich. Przedstawili także mechanizm zastrzegania dokumentu w Systemie Dokumentów Zastrzeżonych.

Prelegenci podkreślali konieczność bieżącego zgłaszania sytuacji budzących niepokój dzwoniąc na numery alarmowe 997 lub 112.

Zebrane seniorki chętnie dzieliły się spostrzeżeniami, zadawały liczne pytania oraz przestrzegały innych opowiadając o własnych doświadczeniach.

Data opublikowania: 16 grudnia 2016

Kategorie: ,

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...