Bezpieczny dowód osobisty tematem spotkania z wolskimi seniorami


W dniu 3 stycznia br. w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 przy ul. Młynarskiej 35A odbyło się spotkanie seniorów z przedstawicielem delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Tematem spotkania była właściwa ochrona dowodu osobistego. Uczestnicy dowiedzieli się jak dbać o dokument, co zrobić w przypadku utraty, jak go zastrzec, w jakich sytuacjach nie można pozostawiać dowodu „w zastaw” oraz jak właściwie zabezpieczyć kopię dokumentu.

Drugim blokiem tematycznym było wyłudzanie pieniędzy od osób starszych metodami „na wnuczka”, „na policjanta”, „na gazownika” itp. Przedstawiciel delegatury zwrócił uwagę seniorów na zachowania, które powinny budzić niepokój oraz wskazał pożądane postawy.

Celem utrwalenia i pogłębienia przekazanych wiadomości prowadzący przekazał zebranym ulotki informacyjne dot. ochrony dokumentu tożsamości oraz ulotki i kalendarze związane z trzecią edycją kampanii „Babciu, to nie Twój wnuczek…”.

Data opublikowania: 4 stycznia 2017

Kategorie: ,

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...