Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa


Krajowe Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa to nowy kanał wymiany  informacji z obywatelami. Mapa dostępna jest na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji oraz naszej jednostki – Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV  – link do strony:

http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39146,Odwiedz-Krajowa-Mape-Zagrozen-Bezpieczenstwa.html

http://policja.waw.pl/pl/mapa-zagrozen-bezpiecze/39173,Mapa-zagrozen-bezpieczenstwa.html

Każdy obywatel dzięki mapie może mieć możliwość aktualizacji informacji na mapie za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w okolicy. Następnie Policja weryfikuje te informacje. Jeśli się potwierdzą, Policja wprowadza je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli. KMZB pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

Data opublikowania: 12 stycznia 2017

Kategorie: , ,

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...